Výzva pro města, která chtějí změnit městskou mobilitu

12. 03. 2017

Iniciativa pro městskou mobilitu (Urban Electric Mobility Iniciative – UEMI) a síť pro záležitosti městské mobility SOLUTIONS Network pořádají výzvu pro evropská města, která se chtějí zapojit do jejich iniciativy, ať už jako školitelé, nebo jako nováčci.

SOLUTIONS Network a UEMI hledají zainteresovaná města, která by spolupracovala na realizaci opatření v oblasti udržitelné městské mobility. Součástí prováděcích aktivit je spolupráce týmu s městy – je třeba posoudit, jakou příležitost dostávají koncepce elektromobility v rámci strategií měst pro udržitelnou dopravu.

Účelem partnerství UEMI a SOLUTIONS je podpořit realizaci inovativních řešení v oblasti udržitelné městské mobility ve městech po celém světě, a především posílit pozici elektromobility v koncepcích udržitelné dopravy. Tato aktivita je součástí evropského projektu FUTURE-RADAR.

Veškeré aktivity v rámci této iniciativy proběhnou v období od května 2017 do května 2020.

Výzva je otevřena do 30. dubna 2017. Další podrobnosti o procesu a přihlášce viz web UEMI.

http://www.eltis.org/discover/news/call-urban-mobility-change-maker-cities

Aktuality