Regionální železnicí může jezdit třikrát více lidí než dnes

23. 03. 2017

Vlaky v České republice přepraví téměř 177 milionů cestujících ročně. Výrazný potenciál růstu má regionální železniční doprava a příklady ze zahraniční i z České republiky ukazují, že je možné zvýšit počet přepravených cestujících během několika let na několikanásobek. To je jedno z hlavních poselství nové knížky Role regionální železnice ve 21. století.

„Když srovnáme, kolik cestujících dnes dojíždí regionů do měst autem a kolik vlakem, pak je zřejmé, že železnice má několikanásobný přepravní potenciál a pokud jej využije, mohla by v roce 2030 přepravit až 500 milionů osob,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

„V počtu jízd vlakem se Češi řadí na přední místa v Evropě. Tento potenciál je třeba rozvíjet intenzivně i v regionální dopravě, k tomu je třeba využít nových moderních vozidel a zrychlení cestovního času a jako bonus nabízet zákazníkům žádané doplňkové služby. Že na komplexní nabídku národního dopravce cestující v regionální dopravě reflektují, dokazují například nárůsty cestujících na trati Praha – Milovice. Od roku 2009, kdy začaly jezdit přímé spoje se počet cestujících zdvojnásobil a stále vidíme prostor pro růst. Stejně tomu může být i u dalších tratí, aktuálně třeba na lince vedoucí z Prahy do Rudné,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah pro osobní dopravu a dodal: „Nabízíme a rozvíjíme služby od půjčoven jízdních kol, přes směnárenskou činnost či možnost výhodných podmínek využití taxíků. Samostatnou kapitolou je přeprava hendikepovaných, tedy nejen osob na vozíku. Národní dopravce provozuje téměř 5 tisíc spojů denně, jež umožňují tuto přepravu, ale navíc je našim zákazníkům celoplošný systém umožňující objednat si přepravu nejen v České republice, ale i do sousedních států či dalších vybraných zemí Evropy. Jsem rád, že dneska už vozíme denně více hendikepovaných cestujících, než tomu bylo kdysi za celý rok.“

„Moderní Evropa se na zachycení osobních vozidel před hranicemi měst orientuje již více než 20 let. Za stejné peníze můžeme mimo velká města postavit mnohonásobně vyšší počet parkovacích stání, a to přináší úspory na silniční infrastruktuře i snižuje náklady na provozování parkovišť ve městech, kde se celkově zlepšuje životní prostředí, kvalita života i možnosti využití veřejného prostoru,“ říká Petr Horský předseda Rady České parkovací asociace.

„Železniční regionální doprava je v rámci krajů páteřní dopravou, jsme si toho vědomi a v našich dlouhodobých i krátkodobých plánech tuto skutečnost reflektujeme. Děláme vše proto, abychom našim zákazníkům, kterými jsou jak cestující, tak objednatelé dopravní obslužnosti, vyhověli a nabídli komfortní přepravu v rámci regionů,“doplnil Michal Štěpán.

„Pokud realizujeme soubor opatření, který zvýší kvalitu veřejné dopravy a zlepší její provázanost s individuální dopravou, lze do roku 2030 dosáhnout trojnásobku přepravených cestujících v regionální železniční dopravě. Moderní železnice zlepší plynulost silnic, uvolní parkovací místa a umožní lépe využít veřejný prostor pro obyvatele, kteří ve městech žijí – zároveň přispěje k rozvoji regionu i jeho atraktivity pro bydlení, turistický ruch a další investory,“ uzavírá Vyka.

Aktuality