Dnes byla schválena vládou Politika ochrany klimatu ČR

22. 03. 2017

Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Realizace jednotlivých opatření a politik navržených Politikou v kombinaci s opatřeními navrhovanými ve Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v České republice (do roku 2020), Národním programem snižování emisí v ČR a Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR bude rovněž směřovat i ke snížení imisního zatížení obyvatel, které nás v letošní zimě tolik trápilo, se zřejmým pozitivním dlouhodobým vlivem na veřejné zdraví.

Z pohledu městské mobility je pak zajímavé sledovat informace, kterou jsou spojené se slovem "Doprava".

Aktuality