Řekni to Vídni: aplikace na podněty obyvatel

28. 03. 2017

Vídeň v rámci digitální strategie spustila v únoru 2017 aplikaci, která obyvatelům umožňuje během půl minuty poslat jakýkoli podnět. Zaslané návrhy přímo na místě vyřeší zásahová skupina a případ v aplikaci označí za vyřešený. Podobnou aplikaci má i Praha.

Vídeňané mohou prostřednictvím této aplikace posílat podněty přímo městské správě. Každý, kdo v ulicích spatří například nefunkční semafor, rozbitý chodník, znečištěný park nebo nevhodně umístěnou ceduli, může během půl minuty odeslat fotku nebo komentář vídeňskému magistrátu. V aplikaci stačí vyplnit kategorii připomínky, případně polohu, pokud uživatel nemá zapnutou GPS.

Podněty obyvatel Vídně zadané přes aplikaci bude přímo na místě řešit operativní skupina rychlého nasazení. Po uzavření případu jej v aplikaci označí za vyšešený a uživatelům přímo na telefon dojde upozornění. Sami obyvatelé Vídně tak mohou jednoduše a rychle přispět k odstranění drobných problémů. Všechny záznamy zůstávají v aplikaci uchovány po dobu dvou měsíců od vyřešení a vlastníci telefonu s Androidem, iOS nebo Windows si je mohou zobrazit i na mapě.

Digitální agenda Vídeň
Nová aplikace je součástí digitální strategie města Vídně z roku 2015 jejímuž schválení předcházel devítiměsíční dialog se zapojením veřejnosti. Cílem magistrátu je posilovat zapojení obyvatel a umožnit jim co nejširší elektronickou komunikaci s městem. V současnosti Vídeň nabízí skoro 600 online služeb od vyhledávání spojení přes dluhové poradenství až po vyhledávání konkrétních hrobů na městských hřbitovech. Webové stránky vídeňského e-governmentu každý měsíc zaznamenají milion návštěv. Ve městě je také rozmístěno 412 veřejných wi-fi hotspotů, které měsíčně využije 80 tisíc lidí.

Vídeň dbá i na open government: doposud bezplatně poskytla 315 datových sad (open data), z nichž vzniklo 207 aplikací a vizualizací.
Foto: Řekni to Vídni: spuštění mobilní aplikace na podněty obyvatel © PID / Walter Schaub-Walzer

Zdroj: Martin Landa
Zahraniční kancelář města Vídně
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1
M +420 776 373 332
E landa@eurocommpr.cz
W www.eurocommpr.cz

O kontaktu:
Zastupitelstvo města Vídně pověřilo společnost Eurocomm-PR, podnik spadající pod Wien Holding, zahraniční komunikací vídeňské městské správy. Zahraniční kanceláře města Vídně vznikly kromě Prahy i v Bělehradě, Budapešti, Krakově, Lublani, Sarajevu, Sofii a Záhřebu.

Aktuality