Čistá inspirace přírodou: Lublaň

27. 03. 2017

Snížit za patnáct let emise ve městě až o 70 procent? Nic nemožného pro Lublaň, honosící se titulem Evropské zelené město za rok 2016. Podívejme se, co pro to v hlavním městě Slovinska udělali.

Na začátek je dobré zmínit, že ocenění Evropské zelené město se každoročně uděluje městům, která výjimečným způsobem pečují o své životní prostředí. Záměrem této soutěže Evropské unie je ocenit městské samosprávy za stanovení a dodržování vysokých ekologických norem a to, že tak mohou být příkladem ostatním.

Lublaň na porotu zapůsobila především integrovanou strategií pro udržitelný rozvoj „Vize 2025“ a pokrokem, kterého dosáhla za uplynulých 10–15 let. V minulosti byla městem, kde převládala auta, avšak v současnosti dává přednost veřejné dopravě, pěším zónám a cyklistickým stezkám. Lublaň uzavřela centrum města pro automobily poháněné benzínem a naftou. Zavedla bezplatnou veřejnou dopravu a zvýšila počet městských autobusů poháněných metanem, což viditelně přispělo ke snížení emisí kysličníku uhličitého.

Více informací na zdrojovém článku: http://www.cistoustopou.cz/cista-mobilita/clanek/cista-inspirace-prirodou-lublan-318

Aktuality