Ceny za transformační aktivity Transformative Action Award začínají přijímat přihlášky

29. 03. 2017

Města, regiony i organizace občanské společnosti mohou podávat přihlášky do úplně prvního ročníku ocenění Transformative Action Award.

Ocenění míří k probíhajícím nebo ukončeným aktivitám, místním i regionálním, které usilují o společensko-kulturní, socioekonomické a technologické proměny ve společnosti, a to některým z inovativních způsobů, jak je definuje Baskická deklarace.

Baskickou deklaraci přijali účastníci 8. evropské konference o udržitelných městech a obcích, která se v Baskicku konala 27. – 29. 4. 2016. Deklarace je významným krokem, navazujícím na Aalborskou chartu (1994) a Aalborské závazky (2004).

Jedním z programů, ke kterému se primátoři a další zástupci evropských měst v rámci deklarace zavázali, je vytvoření vzorců pro udržitelnou městskou mobilitu a dostupnost a dosažitelnost pro všechny.    

Porota hledá především inovativní transformační aktivity, které mohou být inspirací ostatním. Vítěz soutěže se stane oficiálním představitelem transformace evropských měst směrem k udržitelnosti a spolu s trofejí získá i vlastní propagační video a právo používat titul k propagačním účelům.

Vítěze představí i platforma udržitelných měst, bude mít vlastní propagaci na evropském webu ICLEI, elektronických newslettrech, na sociálních sítích a v tisku, a mimoto získá i bezplatný vstup a prezentaci na příští evropské konferenci udržitelných měst a obcí, která je naplánovaná na rok 2019.

Přihlášky lze podávat do 19. června 2017, samotné předávání cen proběhne v říjnu 2017.

Pro podání přihlášky prosím vyplňte Transformative Actions online form(link is external).

http://www.eltis.org/discover/news/transformative-action-award-open-submissions

Aktuality