Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem

31. 03. 2017

V polovině března se ve Zlíně uskutečnil semináře na téma „Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem“. Příklad hodný následování. Na semináři byly kladeny tyto otázky.

Jak mohou firmy a instituce přispět k řešení dopravních problémů města? A co jsou to firemní plány udržitelné mobility?

V příloze je uvedena inspirující prezentace na dané téma.

Aktuality