4. evropská konference o plánech udržitelné městské mobility (SUMP)

05. 05. 2017

V Dubrovníku se 29. a 30. března 2017 sešlo 400 odborníků z oblasti dopravního plánování a výzkumu, rozvoje dopravy a dopravních strategií a politik, aby v rámci 4. evropské konference o plánech udržitelné městské mobility diskutovali o nových přístupech a strategiích plánování a vzájemně sdíleli úspěšná řešení a inovace. Pod názvem „Inteligentní plánování pro udržitelnou mobilitu“ se konference konala v chorvatském Dubrovníku 29. – 30. 3. 2017.

Rozvoj měst a s ním související populační růst, dopravní přetíženost a znečištění jsou důvody, proč se udržitelná městská mobilita stala jedním z nejdůležitějších témat. Jedním ze způsobů, jak těmto problémům čelit, je vytvořit vhodné podmínky pro udržitelné, inteligentní a integrované procesy plánování a formovat odpovídající soubory politik. Kvalita života lidí, kteří ve městech žijí, je zásadním aspektem pro většinu měst. Kvalitu života obyvatel definuje kvalita životního prostředí, životní podmínky a ekonomická situace, ale také to, nakolik město zajistí podmínky pro volbu individuální mobility. Inteligentní plánování udržitelné mobility má na prvním místě člověka!

Hlavní téma konference řešili odborníci na interaktivních setkáních, zaměřených na čtyři klíčová témata: „Celkový obraz“, „Jak zefektivnit rámec pro SUMP“, Integrace a inovace“ a „Techniky plánování“. Konference také zkoumala nové aspekty jako usazení koncepce Smart City do procesu SUMP nebo řešení problémů mobility v turistických oblastech.

Konference byla přínosná pro všechny zúčastněné, ať už zastupovali soukromý, nebo veřejný sektor. V nabídce programu byly různé formáty setkání, které umožňují odlišné způsoby interakce a sdílení - 3 plenární schůze, 12 prezentačních setkání s více než 35 prezentacemi, 4krát challenge session, a také Market Place pro projekty a iniciativy financované ze zdrojů EU. Každé z těchto setkání umožňuje jiným způsobem sdílet vize, vzájemně si vyměňovat a shromažďovat poznatky a především posilovat budoucí spolupráci. Na sedmi prohlídkách měli účastníci možnost lépe se seznámit s jedním z nejznámějších a nejzachovalejších historických měst Evropy, které je obehnáno zdmi, ale jeho mysl je otevřená.

KLÍČOVÁ POSELSTVÍ

“Potřebujeme silnice, které svou konstrukcí podporují rychlostní limity, potřebujeme zóny bez aut, kde bude lepší vzduch, a kruhové objezdy, které zpomalí dopravu.“

(Luana Bidasca, Evropská rada pro bezpečnost dopravy)

 „Osoby se zdravotním postižením mají právo mít zajištěnou stejnou dostupnost všech způsobů dopravy jako všichni ostatní; taková rovnoprávnost je prospěšná pro celou společnost.“

(Marie Denninghaus, Evropské fórum osob se zdravotním postižením)

 „51 % veškeré přepravy zboží, která ve městech probíhá prostřednictvím motorové dopravy, lze přesunout na nákladní jízdní kola a cyklovozíky – a tady vidíme značný potenciál, jak změnit podobu našich měst a zlepšit kvalitu našeho života.“

(Karl Reiter, Průzkum mobility v Rakousku FGM-AMOR)

Zde k nahlédnutí další klíčová poselství konference.

ZDROJE Z KONFERENCE

Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/4th-european-conference-sustainable-urban-mobility-plans  

Prezentace na 4. konferenci SUMP

Autor Roberto Tomasi / Aktualizace: 26. 4. 2017

Všechny prezentace, zprávy z hlavních i paralelních mítinků jsou nyní k dispozici ke stažení. Podrobné informace naleznete na odkaze programu konference (link is external).

PLENÁRNÍ SCHŮZE

Zahajovací plenární schůze / středa 29. 3. 2017

Market Place | středa 29. 3. 2017

Zahajovací plenární schůze / čtvrtek 30. 3. 2017

Závěrečná plenární schůze / čtvrtek 30. 3. 2017

PARALELNÍ SCHŮZE A – CELKOVÝ OBRAZ

A1: Komu patří veřejný prostor – strojům nebo lidem?

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

A2: Plány SUMP pro města s velmi vysokým počtem turistů

 Souhrnný obsah a hlavní poselství (link is external)

A3: Lepší životní prostředí, kvalita života a veřejné zdraví. Jak může SUMP pomoci?

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

A4: Rozsáhlé odpočinkové zóny a jejich vztah k SUMP

 Souhrnný obsah a hlavní poselství (link is external)

 

PARALELNÍ SCHŮZE B – JAK ZEFEKTIVNIT RÁMEC PRO PROCES SUMP

 

B1: Jak se vzájemně mohou podpořit SEAP (Sustainable Energy Action Plan / Akční plán pro udržitelnou energii), SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan / Akční plán pro udržitelnou energii a klima) a SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

B2: Národní programy na podporu rozvoje a realizace SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

B3: Management parkování a SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

B4: Inteligentní technologie v městské mobilitě – jak mohou informační technologie přispět k dosažení cílů SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

PARALELNÍ SCHŮZE C – INTEGRACE A INOVACE

 

C1: Plánování na základě výsledků s využitím indikátorů SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

C2: Nákladní doprava a SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

C3: Role místních strategií v procesu SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

C4: Řešení dostupnosti  a integrace osob s omezenou hybností v SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

 

PARALELNÍ SCHŮZE D – METODY PLÁNOVÁNÍ (CHALLENGE SESSION)

 

D1: Zpomalení dopravy a přerozdělení silničního prostoru ve prospěch jiné než motorové dopravy je dobré pro vaše město a jeho ekonomiku

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

D2: Nízkonákladová opatření s výrazným účinkem a jak přesvědčit politiky, že se skutečně vyplatí

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

D3: Předměstí a venkov: úloha SUMP

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

D4: Jak myšlenka inteligentních měst / SMART cities zapadá do procesu SUMP?

 Shrnutí obsahu a hlavní poselství (link is external)

Překlad od autora Roberto Tomasi / Aktualizace: 18. 4. 2017

Zdroj: www.eltis.org

Aktuality