Summit ITF v Lipsku bude také diskutovat na téma udržitelné aktivní mobility

06. 05. 2017

Dopravní experti budou na summitu ITF (International Transport Forum - Mezinárodní dopravní fórum) diskutovat také na téma "Jak na národní úrovni správně řídit a vést oblast udržitelné aktivní mobility."  Akce proběhne dne 1.6.2017

Jaká je dobrá praxe a jaké jsou zásadní překážky pro kvalitní národní/federální řízení v oblasti pěší a cyklistické dopravy, které jsou základem aktivní udržitelné mobility? Nezbytným prvkem udržitelné mobility pro každého a kdekoliv na světě jsou kvalitní infrastruktura a služby pro cyklisty a chodce.

Význam pěší a cyklistické dopravy se dobře odráží například v Městské agendě, kterou na konferenci Habitat III v roce 2016 přijala Evropská unie. Vhodné podmínky pro chodce a cyklisty jsou základním předpokladem pro fungování udržitelné mobility obecně (viz projekt Světové banky Sum4all). EU v současnosti připravuje Městskou agendu pro členské státy, kde jedním z témat je právě městská mobilita.

Odborníci z pěti států (USA, Velké Británie, Německa, Dánska a Holandska) se vzájemně podělí o svoje zkušenosti a poznatky a budou spolu s publikem diskutovat o tom, jak by mělo vypadat správné řízení v oblasti udržitelné a aktivní mobility na národní či federální úrovni. Každý z přednášejících je nějakým způsobem zapojen do mezinárodní sítě odborníků, kteří sdílejí know-how o tom, jak nejlépe využít národní politiky a finanční zdroje na podporu pěší a cyklistické dopravy.

Přednášející:

  • Holger Dalkmann (Strategie a globální politika, ředitel EMBARQ, WRI Ross centrum pro udržitelná města, USA): Osvědčené postupy a překážky ve státní / federální správě pro oblast udržitelné aktivní mobility
  • Burkhard Stork (ADFC, CEO, Německo): Federální finance a podpora pro cyklistickou dopravu – německá zkušenost
  • Bronwen Thornton (Walk 21, ředitel pro rozvoj, Velká Británie): Národní struktury pro pěší dopravu: přehled osvědčených postupů
  • Klaus Bondam (DCF, CEO, Dánsko): Úspěšný příběh o národním financování a spolupráci měst a obcí za účelem rozvoje cyklistické infrastruktury v Dánsku
  • Saskia Kluit (Fietsersbond, CEO, Holandsko): Úspěšné holandské tažení za cyklistickou dopravu

Moderátor: Bernhard Ensink (ECF, Belgie)

Kontakt: 

Bernhard Ensink, generální tajemník ECF

b.ensink@ecf.com

http://2017.itf-oecd.org/national-governance-active-mobility

Aktuality