Představujeme Německou agenturu pro životní prostředí (UBA)

12. 05. 2017

Platforma značky Město s dobrou adresou stále hledá nové inspirace pro svou činnost. Jednou z organizací, kterou se chce inspirovat platforma, je Německá agentura pro životní prostředí (UBA), Od svého založení v roce 1974 se UBA stala nejvýznamnější německou agenturou pro ochranu životního prostředí. Z jejich stránek jsme nechali pro vás přeložit základní charakteristiku této organizace. Průběžně pak budeme některé novinky této agentury. Více informací lze dohledat na stránce: https://www.umweltbundesamt.de/en/the-uba.

Mise Německé agentura pro životní prostředí (UBA)
Myslíme si, že motto UBA „Pro naše životní prostředí“ (Für Mensch und Umwelt) docela dobře shrnuje obsah naší mise. Jako hlavní německá agentura pro ochranu životního prostředí musíme pro naše spoluobčany zajistit zdravé životní prostředí s čistým ovzduším, s čistou vodou, bez znečišťujících látek, a to v maximální možné míře. Spektrum oblastí, kterými se v UBA zabýváme, je mimořádně široké, a zahrnuje například problematiku ochrany klimatu, schvalování pesticidů nebo jak předcházet tvorbě odpadu.
Centrem naší práce je shromažďování údajů o stavu životního prostředí, zkoumání vzájemných vztahů a vytváření projekcí. Na základě zjištěných skutečností poskytujeme federálním orgánům, např. Ministerstvu životního prostředí, politické poradenství. Naším úkolem je rovněž informovat širokou veřejnost a zodpovídat její otázky týkající se všech záležitostí, kterými se UBA zabývá. Kromě těchto aktivit také implementujeme zákon o životním prostředí – snažíme se zajistit, aby byl aplikován v oblastech jako obchodování s emisemi CO2 nebo schvalovací procesy pro chemické látky, farmaceutické přípravky a pesticidy. Naše aktivity stanovuje zákon, kterým byla naše agentura založena.
Naším zastřešujícím posláním je včasné odhalení rizik a ohrožení životního prostředí. Pak je můžeme vyhodnotit a co nejdřív najít účinná řešení. Hledání rizik nám umožňuje výzkum v našich vlastních laboratořích i outsourcing ve vědeckých institucích v Německu i v zahraničí. V Německu jsme také kontaktním místem pro četné mezinárodní organizace, jako např. WHO.

Zdroj: https://www.umweltbundesamt.de/en/the-uba/about-us

Aktuality