Představujeme program URBACT III a síť CityMobilNet

11. 05. 2017

Dovolujeme si vám představit jeden z možných zdrojů finančních prostředků EU, které vašemu městu či obci mohou pomoci se zaváděním udržitelné městské mobility. Tentokrát se jedná o program URBACT III, který je zaměřen na meziregionální spolupráci. Podílí se na spolufinancování sítí měst, ve kterých se města učí jedno od druhého a jejichž účelem je vyvíjet integrovaná řešení společných problémů. První výzva určená pro vytvoření až 20 sítí pro akční plány se otevřela v roce 2015, další následovaly v navazujích letech.

Další informace: http://www.urbact.eu/ a http://www.urbact.eu/urban-mobility

Samotná novinka je pak zaměřena na představení sítě CityMobilNet: http://www.urbact.eu/citymobilnet

CityMobilNet bere na svá bedra jednu z nejvýznamnějších výzev, kterým politici v současných evropských městech musí čelit – oblast městské dopravy.

Význam městské dopravy zdůrazňuje i Evropská komise, protože města hrají klíčovou roli při řešení populačního růstu, zaměstnanosti a celkového blaha obyvatel. Aby se s touto svou rolí města dokázala úspěšně vyrovnat, potřebují k tomu efektivní dopravní systém. Realita dopravy ve městech však čelí obrovským problémům a její efektivita se spíš snižuje. Mezi hlavní problémy můžeme zařadit například značné množství skleníkových plynů pocházejících právě z dopravy nebo chronickou dopravní přetíženost, která pro města představuje náklady rostoucí až k současným 80 biliardám EUR ročně v rámci celé EU.

CityMobilNet se snaží řešit tyto vážné problémy městské dopravy tím, že podporuje města v rozvoji jejich vlastních strategií udržitelné městské mobility, které by přímo reagovaly na potíže související s dopravou. Síť CityMobilNet přejala koncepci SUMP – plánů udržitelné městské mobility, které komplexním a koproduktivním způsobem formují představu o rozvoji městské dopravy v příštích 10 – 15 letech. Síla těchto plánů spočívá ve skutečnosti, že zohledňují všechny aspekty dopravy, A SOUČASNĚ veškeré záležitosti dalších oblastí městské politiky, které s dopravou souvisejí. Stejně tak klade důraz na důležitost zakládání místních akčních skupin, které by  dokázaly propojit síly všech zainteresovaných stran, angažujících se na tomto poli. Místní akční skupina má k plánování rozvoje městské dopravy silně participační přístup.

Díky podpoře a znalostem, které poskytuje program URBACT, může CityMobilNet upravit koncepci SUMP podle konkrétních podmínek v jednotlivých městech. Naše města připravují své plány na pozadí vlastních specifických problémů v oblasti dopravy a v souladu s vlastní kulturou plánování a participace. Díky společným vzdělávacím aktivitám a vzájemné výměně zkušeností v rámci sítě získávají města potřebné kapacity a znalosti. Získané dovednosti mohou města využít jak pro další strategie městské dopravy, tak pro přípravu řešení a strategií v jiných oborech městské politiky.

Aktuality