Cyklomagistrály u nás a v zahraničí

02. 05. 2017

Česká republika dnes nabízí zhruba kolem 3 000 kilometrů chráněných cest pro bezpečnou jízdu na kole. Zatím ale chybí jejich propojení do ucelené sítě, která vzniká jen pomalu. Díky úsilí mnoha lidí se daří budovat už v několika regionech sítě páteřních tras v kvalitě, na kterou jsou zvyklí návštěvníci z cyklisticky vyspělých zemí.

Pomoci rozvoji takzvaných cyklomagistrál má nový projekt s názvem „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v česko-polském příhraničí“, realizovaný v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a spolufi nancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

O stavu cyklomagistrál u nás a jejich postavení v zahraničí podrobně rozebral článek v  časopise COT Business, který najdete v příloze.

Ke stažení:

12-13_Vrtal1.pdf (299 kB)
Aktuality