Ministerstvo životního prostředí finančně podpoří projekty na zlepšení kvality ovzduší

23. 05. 2017

Až čtvrtina znečištění ovzduší v ČR pochází z dopravy, ve velkých městech dokonce z více než 50 %. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) proto vypisuje několik programů, které jsou zaměřené na zlepšení kvality ovzduší. Na  konferenci v Olomouci zaměřené na plány městské mobility o tom informovali zástupci MŽP.

Představujeme hlavní z nich, které jsou právě aktuální:

Výzva č. 9/2017 NPŽP

Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. V návaznosti na PZKO MŽP vyhlásilo dne 5.5.2017 nové výzvy Národního programu životní prostředí. Výzva se týká podoblasti 5.2. Udržitelná městská mobilita a doprava. Cíle podoblasti jsou následující:

 • Snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí a hlukové zátěže z dopravy 
 • Zlepšení ŽP a kvality života v obcích
 • Podpora udržitelného rozvoje obcích

Podporované aktivity v rámci připravované výzvy z 5.2.A:

 • a) studie proveditelnosti regulačních řádů
 • b) studie proveditelnosti NEZ
 • c) plány udržitelné městské mobility

Základní informace:

 • Oprávnění příjemci: obce
 • Trvání výzvy: 5.5. 2017 – 27.9. 2017
 • Období realizace projektu: do 31.12. 2019
 • Alokace: 10 mil. Kč
 • Výše podpory: 80% způsobilých výdajů (100 tis. – 1 mil. Kč)
 • Výzva jednokolová, nesoutěžní

 

Implementace programů zlepšování kvality ovzduší

Další výzva se týká podoblasti 2.3. Implementace programů zlepšování kvality ovzduší - Podpora opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší.

Cíl výzvy: podpora realizace opatření PZKO prostřednictvím akčního plánu

 • Příjemci podpory: prioritní obce dle PZKO + kraje
 • Výzva otevřena do 30.6.2017
 • Celková alokace 100 mil. Kč
 • Nesoutěžní, jednokolová výzva
 • Způsobilé výdaje: Mzdové prostředky na 1 nové pracovní/služební místo   vyhrazené na tvorbu akčního plánu a následnou podporu   realizace opatření z akčního plánu
 • Výše podpory činí 50% způsobilých výdajů (plat max. 50   tis./m) 
 • Podpora do 31.12.2020
 • Obsazení místa – nový nebo stávající zaměstnanec

Více informací je v přiložené prezentaci.

 

 

Aktuality