Brusel vítězem 5. ceny za plánování udržitelné městské mobility!

20. 05. 2015

5. cenu za plánování udržitelné městské mobility, která byla součástí EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY (link is external), získalo město Brusel za svou inovativní strategii pro nákladní dopravu.

Zpráva byla zvařejněna dne 31.3.2017 http://www.urbact.eu/brussels-won-5th-award-sustainable-urban-mobility-planning.

O jaké ocenění vlastně jde?

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY jako iniciativa Evropské komise podporuje projekty místní samosprávy v oblasti udržitelné městské mobility. 15. ročníku se zúčastnilo 2427 měst a v současnosti již probíhají přípravy na letošní týden v termínu od 16. do 22. září 2017.

Cena za plánování udržitelné městské mobility (link is external) je jedním ze dvou ocenění, udělovaných v rámci Evropského týdne mobility. Jejím cílem je odměnit orgány místní správy za jejich úsilí o vyšší kvalitu života obyvatel města a práci na inovativních strategiích v oblasti mobility. Tato 5. cena se zaměřila na nákladní městskou dopravu a přepravu zboží a služeb.

Co je to Freight TAILS?

Freight TAILS (Tailored Approaches for Innovative Logistics Solutions – Koncepce pro inovativní řešení logistiky) je síť pro akční plánování v oblasti udržitelné městské logistiky. Jejím účelem je vytvářet inovativní řešení pro nákladní dopravu, především řešení týkající se problémů geografických, socioekonomických a politických. Bruselský region je součástí Freight TAILS společně s devíti dalšími orgány místní a regionální samosprávy.

Proč byl oceněn právě Brusel?

Když v minulém týdnu získal Brusel cenu za plánování udržitelné městské mobility, bylo to ocenění práce, která se týká programu Freight TAILS. Strategický plán, který v městském regionu vznikl, úspěšně integruje nákladní dopravu a pěší mobilitu. Brusel byl konkrétně oceněn za:

  • své schopnosti identifikovat problémy a zvolit to nejvhodnější řešení
  • podporu iniciativám soukromého sektoru
  • efektivní snižování počtu kilometrů, které nákladní vozy ujedou uvnitř města
  • snahu omezit negativní důsledky nákladní dopravy
  • spolupráci na státních i evropských projektech.

Cena evropského týdne mobility (EUROPEAN MOBILITY WEEK Award (link is external) byla předána švédskému městu Malmö za jeho dlouhodobou strategii rozvoje cyklistické a pěší dopravy.

Komisař pro životní prostředí, námořnictví a rybolov Karmenu Vella se vyjádřil takto: „Kvalita našeho života ve městech neznamená jen dostat se rychle z bodu A do bodu B, ale také dýchat čistý vzduch a užívat si náš čas v klidných ulicích bez dopravních zácp. Města Brusel i Malmö, každé svým inovativním způsobem, ukázala, že pokrok je možný.“

Vzhledem k tomu, že doprava je zodpovědná za čtvrtinu emisí skleníkových plynů ve státech EU, se všechny oceněné iniciativy stanou příkladem a inspirací pro města napříč celou EU.

 

Aktuality