Neustálé odklady aktualizace předpisů o bezpečnosti vozidel

06. 06. 2017

Neustálé odklady aktualizace předpisů o bezpečnosti vozidel jsou „zcela nepřijatelné“, říká automobilový průmysl spolu s nevládními organizacemi a městy

Koalice průmyslu, nevládních organizací, spotřebitelských skupin a měst vyzývá Evropskou komisi, aby nyní konečně udělala to, co měla udělat již před několika lety, okamžitě předložila nové minimální bezpečnostní normy pro nové osobní automobily, dodávky a nákladní automobily. Předpokládá se, že v příštím týdnu Evropská komise oznámí nový balíček dopravně-právních předpisů, a koalice vyzývá, aby jeho součástí byla i aktualizace bezpečnostních předpisů vozidel.

Podle dopisu zájmových skupin (včetně Evropské asociace dodavatelů automobilů (CLEPA), Evropské cyklistické federace (ECF), Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) a Dopravy a životního prostředí (T&E)) jsou nové minimální normy pro bezpečnost vozidel „zcela zásadní“ pro snížení počtu úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích. Podle údajů zveřejněných v březnu loni v Evropě zemřelo 25 500 osob v důsledku dopravních nehod, a tohle číslo se v dalších třech letech asi příliš nezmění. Poslední aktualizace evropských norem pro bezpečnost vozidel proběhla před osmi lety, navzdory velmi rychlému pokroku v této oblasti. Na bezpečnější pravidla společnost čeká již nejméně tři roky, ale zatím jsme se dočkali jen dalších a dalších odkladů. Nejnovější oznámení, které bylo vydáno v rámci zasedání pracovní skupiny EK pro motorová vozidla dne 15. 2., odsunulo návrh nových předpisů až na březen 2018.

Koalice se obává, že by spotřebitelé mohli získat špatný dojem o bezpečnosti nových vozů, které v současnosti splňují pouze minimální bezpečnostní normy v EU a v dnešních spotřebitelských testech, které provádí organizace Euro NCAP, by nezískaly ani jednu hvězdičku. Euro NCAP nemá zdroje pro testování všech modelů aut a v současné době neexistuje žádný ekvivalent pro velké dodávky a nákladní automobily.

V loňském roce zveřejnila Evropská komise seznam 19 bezpečnostních technologií, o kterých uvažuje jako o povinných, a podle koalice by Komise nyní měla vytvořit formální návrh zákona. Mezi zvažované technologie pro nové vozy patří např. automatická nouzová brzda, inteligentní asistence rychlosti (ISA) – nadřazený systém, který řidičům pomáhá dodržet nejvyšší povolenou rychlost – nebo aktualizace požadavků pro crash testy. V případě nákladních aut Komise zvažuje zesílení požadavků na viditelnost tak, aby si řidič mohl snáze všimnout cyklisty, chodce, případně překážky, a zabránit tak kolizi.

Také ministři dopravy členských států EU podpořili v březnu svou deklarací nutnost aktualizovat bezpečnostní předpisy pro nové vozy. Deklarace vyzývá Komisi k urychlení práce na nových normách. Rovněž Evropský parlament vydal 18. května rezoluci, kterou vyzývá Komisi k aktualizaci předpisů o bezpečnosti vozidel, a to „bez prodlení“.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/eu-vehicle-safety-delays-totally-unacceptable-say-automotive-suppliers-ngos-and

Autorka Ceri Woolsgrove

Zveřejněno: 24. 5. 2017

Aktuality