Město, veřejnost a neziskový sektor

11. 08. 2016

Když v Grazu chtěli plošně zklidnit dopravu v celém městě, město k tomu dělalo rozsáhlou kampaň, ale i tak po zavedení opatření si lidé na nové opatření chvíli zvykali, než jim došlo, že je to dobré. U nás podobné kampaně ze strany měst zatím chybí. Možná je to dáno tím, že obecně kampaním ze strany měst se moc nevěří. Tuto oblast tak zatím přebírá neziskový sektor. Za zmínku stojí např. sdružení Brnem autem, sdružení Brnem na kole, sdružení Mobilita 2014 (aneb Prahou autem), pražské sdružení Auto-mat, či iniciativa Prahou na kole. Někdy dá o sobě vědět veřejnost prostřednictvím petice. V Hradci Králové měly hned dvě - za zřízení cyklistických pruhů, proti cyklistickým pruhům. Veřejnost prostě bojuje za svá práva, za svou svobodu a různými způsoby to dává najevo. Pokud mám auto, pak budu chtít, aby stálo v blízkosti mého domu. Pokud bydlím u silnice, pak musí stát na této silnici. Co ale s tím, pokud na dané silnici je žádoucí zřídit cyklistický pruh? Město se pak dostává do situace buď, anebo. Pokud by se tato diskuse odvíjela jen v rovině „této silnice“, nikdy nenajdeme optimální řešení. Jediným řešením je promyšlená celková koncepce parkování ve městě a celková koncepce řešení cyklistické dopravy. Obě koncepce pak určí, které opatření bude na dané silnici koncepčnější. To je právě úloha města – vytvořit smysluplný plán městské mobility, který se na návrhy v jednotlivých ulicích dívá s určitým nadhledem. Když jsme se nedávno dotkli oboru sociologie a tématu svobody a bezpečí v kontextu dopravy a mobility, pak jsme chtěli upozornit právě na tento problém. Ideál sice říká, že všichni chodíme pěšky, jezdíme na kole, jezdíme veřejnou dopravou a rádi také využíváme auta a že všechny pohledy je potřeba brát v úvahu při budoucích navrhovaných řešení, ale když přijde na lámání chleba, každý hájí jen své zájmy, jen svou svobodu. Co s tím? Je jasné, že prostě nelze vyhovět obě stranám současně. Plán udržitelné městské mobility je skutečně o odvaze dělat taková rozhodnutí, která vychází z celkové koncepce, nikoliv z dílčích lokálních rozhodnutí. V tomto kontextu pak možná lépe budeme rozumět citátu z příspěvku o „sociologii“: Říkáme, že každý má právo na svůj dopravní prostředek a nemáme rádi, když nám někdo omezuje naši svobodu a chce nám vnucovat, jak máme jezdit do práce. Ano jsme svobodnější, ale je to na úkor bezpečí. Pohyb po městě se prostě stává méně bezpečný. Město na to musí reagovat bezpečnou infrastrukturou, která bude zohledňovat všechny účastníky silničního provozu, což často neplatí. Plán udržitelné městské mobility, o kterém se dnes tak často mluví, je tedy hledáním rovnováhy mezi svobodou a bezpečím“.

Ať již budeme dělat jakoukoliv kampaň, besedu, veřejné projednání, pak většinou narazíme na lidi, kteří bojují za svou svobodu a za svou bezpečnost. Žel sám sociolog Zygmunt Bauman k tomu dodává: „platí, že nemůžete mít zároveň naprostou svobodu a naprosté bezpečí.“

Pro ilustraci na závěr uvádíme pohled čtyř sdružení, ze dvou měst, dvakrát z pohledu zástupců skupiny řidičů a dvakrát z pohledu zástupců skupiny cyklistů.

 

Brnem autem

Jsme spolek za práva motoristů. Odmítáme diktaturu cyklo-eko aktivistů. Jsme toho názoru, že každý má právo na svobodnou volbu způsobu dopravy. Nikomu nenutíme, že auta jsou nejlepší. Odmítáme se však nechávat šikanovat ze strany pseudoekologů, kteří ruší parkovací místa a přitom se nechávají vozit ve služebních limuzínách. Chcete-li nám pomoci, využijte kontaktní formulář. Oceníme pomoc každého, komu není lhostejný osud udržitelné automobilové dopravy v městě Brně.

http://www.brno-autem.cz/

 

Brno na kole

(Motto) Jsme lidé, kteří jezdí po městě na kole. Pohyb na kole považujeme za rychlý, snadný a pro město přirozený způsob přesunu. Podle zákona máme na silnici stejná práva a povinnosti. V porovnání s motorovými vozidly mají ale lidé na kolech odlišné potřeby.
Tyto potřeby nám v Brně nikdo automaticky nepřiznával, proto se o ně snažíme hlásit. Ze zkušeností z jiných měst si myslíme, že pokud bude Brno otevřené a přívětivé pěším a cyklistům, dojde ke zkvalitnění života v něm.

http://www.brnonakole.cz/

 

Mobilita 2014 (aneb Prahou autem). Účelem spolku je

 • Naplňování společných zájmů jeho členů zejména v oblasti individuální dopravy.
 • Vytvářet podmínky pro svobodnou a bezpečnou individuální mobilitu.
 • Popularizovat myšlenku svobodné individuální dopravy.
 • Formou vzdělávání a poskytování informací zlepšovat právní a ekologické
  povědomí účastníků silničního provozu.
 • Napomáhat zlepšování podmínek pro svobodnou individuální dopravu, zejména
  legislativy a infrastruktury.
 • Předkládat státním a veřejným orgánům návrhy na zlepšení jejich činnosti.
 • Přispívat k ochraně přírody a krajiny.
 • Analyzovat a komentovat situace, kdy mohou být oprávněné zájmy občanů
  dotčeny zásahy státní moci nebo postupy neslučitelnými s právem a zásadami
  zastupitelské demokracie.
 • Napomáhat zapojení široké veřejnosti do rozhodování o otázkách individuální
  mobility.

http://www.mobilita2014.cz/

 

Iniciativa Prahounakole.cz

Prahounakole.cz je informačním i asistenčním centrem všem, kdo se pohybují po Praze na kole nebo by s tím chtěli začít. Dozvíte se zde o novinkách ze světa městské cyklistiky, můžete si snadno najít svou trasu v podrobné cyklomapě nebo automatickém vyhledávači tras. Poradíme vám jak na to – jak začít jezdit po městě nebo jak vyřešit případný problém.

http://prahounakole.cz/

Aktuality