Představujeme projekt DEMO EC - Development of sustainable mobility management in European Cities

04. 10. 2017

Město Liberec dostalo nabídku zapojit se do dalšího zajímavého projektu mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelné dopravy. Jde o výměnu zkušeností a využití příkladů dobré praxe v evropských metropolích, které mají problémy s dopravou a již je řeší.

Cíle projektu: Projekt je zaměřen na rozvíjení udržitelné městské dopravy, která je šetrná k životnímu prostředí a která významnou měrou přispívá ke snižování hladiny emisí CO2 využíváním alternativních řešení v oblasti individuální automobilové dopravy. Klíčovým aspektem projektu je také podpora využívání a prosazování udržitelných forem a způsobů dopravy: veřejná hromadná doprava, pěší, cyklistika a také implementace nových inovativních dopravních řešení. Hlavním přínosem projektu je provázání výstupů projektu s přípravou plánu městské udržitelné dopravy, který je mimo jiné nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků na dopravní projekty z evropských fondů po roce 2018.

Období realizace: 1.1.2017 - 31.12.2021
Rozpočet projektu:max. 199 330,00 EUR
Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg Europe (max. 85 %)

Kooperační partneři:

PP1Aufbauwerk Region Leipzig (Lead Partner)
PP2 City of Leipzig (DE)
PP3  Municipality of Lublin (PL)
PP4  City of Liberec (CZ)
PP5  FAMCP (ESP)
PP6  Municipality of Genova (IT)
PP7  Development agency Sinergija (SLO)

Více informací o projektu naleznete zde http://www.interregeurope.eu/demo-ec/

Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Lucie Noswitz 
vedoucí oddělení získávání dotací
e-mail: noswitz.lucie@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 576

Aktuality