Parkování jednoduše

04. 10. 2016

Zveřejňujeme překlad jednoduchého manuálu "Parkování - základní informace" od organizace "Institute for Transportation and Development Policy".

Zatím jsme zahlcování odbornou literaturou, ale ještě se na trhu neobjevila publikace, která by na 20 stránkách pomocí jednoduchých hesel a obrázků vysvětlila, kde je problém. Publikaci vám pošleme na požádání, stačí napsat na adresu jarda@dobramesta.cz

Podrobné informace o parkovací politice lze najít v naší odborné knihovně, nebo si můžete stáhnout další publikaci například zde (modul 2.c)

Texty, které jsou uvedení v publikaci "Parkování - základní informace", si můžete pročíst níže:

Strana 1

 • Parkování – základní informace
 • Připravujeme cestu pro lepší město!

 

Strana 2

 • Zatímco já spím jenom 7 hodin denně, moje auto celých 23 hodin!

 

Strana 3

 • Osobní auta a motorky zabírají většinu našeho prostoru v ulicích, a přitom je potřebujeme pro méně než jednu třetinu cest. 95 % času jen nečinně stojí a požírají vzácný prostor, který bychom mohli využít efektivnějším a rovnoprávnějším způsobem.
 • Veřejná správa často usiluje o navýšení parkovacích míst uvnitř budov a věří, že tak vyřeší náš problém. Paradoxně ale s počtem parkovacích míst roste počet jízd autem a potíže s dopravním přetížením, znečištěným ovzduším a ne příliš šťastným životem ve městě. Zatímco obrovské sumy z veřejných fondů utrácíme za víceúrovňová parkoviště, infrastruktura pro chodce, cyklisty a hromadnou dopravu i nadále živoří.
 • Evidentně něco děláme špatně!
 • Zde se snažíme odhalit mýty o parkování, které brání rozvoji našich měst, a ukázat vhodná řešení pro management parkování v ulicích a regulaci parkování mimo ulice.

 

Strana 4

 • Poptávka po parkování asi pořád poroste, když je to zadarmo!
 • Proč ta auta blokují chodník, když tady mají prázdné několikapatrové parkoviště?
 • To není fér, já musím platit nájemné v plné ceně a oni si zadarmo parkují, kde chtějí!

 

Strana 5

 • Vícepodlažní parkoviště pro auta neřeší problémy s parkováním, ale lepší management je vyřešit může.
 • Parkovací místa na ulici i ve vícepodlažních budovách jsou komoditou, ne veřejným zájmem. Budujte jich míň, účtujte za ně víc a zaměřte se na kvalitní management!
 • Proč bych měl parkovat v parkovacím domě, když mi nikdo nebrání zaparkovat kdekoliv na ulici?

 

Strana 6

 • Management parkování v ulicích a Inteligentní parkovací systém
 • Vytvořte oddělení, která se bude zabývat managementem parkování a ve které bude spolupracovat úřad města s městskou policií a dalšími subjekty. Měli by v ní být odborníci kompetentní pro provoz monitorovacího systému. Angažujte poskytovatele služby, který systém nastaví a bude provozovat výměnou za poplatek.
  • Vyznačte parkovací zóny. Podle stávajících administrativních oblastí nebo podle úrovně dopravní obslužnosti (dobrá, průměrná, špatná) rozdělte parkovací plochy pro potřeby managementu do zón. Každá zóna může mít vlastní ceny, pravidla i dopravní plán.
  • Vyznačte parkovací místa. V každé zóně zřetelně vyznačte pomocí horizontálního i vertikálního značení plochy určené pro parkování a plochy, kde se parkovat nesmí. Pravidla parkování musí být jasná všem uživatelům.

 

Strana 7

 • Zjistěte, jaký je v zóně poměr dvoustopých a jednostopých vozidel, a podle toho rozmístěte parkovací místa. Na každých 100 m ulice vytvořte 10 míst.
 • Nejlepší je podélné parkování.
 • Parkovací místa pro auta vyznačte až poté, co zajistíte dostatečný prostor pro chodníky, zeleň, cyklisty a pouliční stánky.

 

Strana 8

 • Zaveďte parkovací systém orientovaný na zákazníka
 • Pro svůj moderní systém managementu parkování využijte informační technologie, umožněte uživateli rychlé a bezproblémové placení poplatků přes mobilní telefony.
 • Zaregistrujte si parkovací účet s mobilním číslem a registračními údaji o vozidle.
 • Dobíjejte pomocí kreditní karty, internetového bankovnictví nebo parkovacích kuponů v obchodech.
 • Tento účet používejte pro veškeré platby za parkování.
 • Ještě před jízdou si najděte volné parkovací místo, kde můžete uplatnit svůj účet.
 • Rozšiřujte informace o parkovací politice
 • Informujte obyvatele města o výhodách, které přináší parkovací management, o nových pravidlech a systému parkování. Zajistěte uživatelům informace v reálném čase jak v chytrých mobilech a na internetu, tak přímo na ulici.

 

Strana 9

 • Pomocí mobilní aplikace nebo sms pošlete do systému číslo parkovacího místa.
 • „Zahájit parkování v Z12“
 • „Parkování v Z12 zahájeno“
 • Právě probíhá platba za vaše parkování v Z12
 • Pomocí mobilní aplikace nebo sms před odjezdem ukončete parkování
 • „Ukončit parkování“
 • „Děkujeme za využití systému“
 • Parkovné: RS 150 Zůstatek na účtu: RS 480

 

Strana 10

 • Vymáhejte dodržování pravidel. Zmocněné osoby by měly provádět namátkové kontroly v parkovacích i neparkovacích zónách, bránit neoprávněnému parkování a zajišťovat dodržování pravidel.
 • Kontrolující osoba může skenovat číslo SPZ na přenosném zařízení.
 • Status vozidla ověříte v centrální databázi.
 • Probíhá ověřování…
 • Status vozidla: NEZAPLACENO
 • Pokud uživatel nezaplatil parkovné, použijte botičku nebo vůz nechte odtáhnout.
 • Přes internet nebo SMS proveďte platbu a vůz se vrátí k uživateli.

 

Strana 11

 • Příjmy z parkování pomohou vytvořit z ulice prostor pro lidi
 • Přebytek příjmů z parkování použijte k úpravám, díky nimž lidé vystoupí z aut a začnou chodit pěšky, jezdit na kole nebo hromadnou dopravou. Např. příjmy z 1km úseku placeného parkování stačí na vybudování chodníku o stejné délce a zajistí pro danou oblast 10 autobusů.

 

Strana 12

 • Parkovací poplatky regulují poptávku
 • Cena parkování ovlivňuje dopravní volbu obyvatel. Pokud je poptávka vysoká, zvyšte ceny tak, aby lidé, kteří jsou ochotni zaplatit, mohli najít volné parkovací místo.
 • Poplatky v ulicích s vysokým počtem parkujících aut
 • Zaveďte poplatky na dobu, kdy je obsazenost parkoviště vyšší než 60 %. Pokud se zvyšuje poptávka a obsazenost dosahuje 90 % a víc, poplatky zvyšujte.
 • Výši poplatku nastavte podle:
  • Lokality. V oblastech s vyšší poptávkou po parkování nasaďte vyšší ceny. Parkování na ulicích je nadstandardní služba a mělo by být dražší než různé parkovací služby mimo ulice.
  • Denní doby. Bude-li parkování v době dopravní špičky dražší, lidé si mnohem lépe rozmyslí, jestli mají jet autem, nebo ne.
  • Velikosti vozidla. Parkování pro dvoustopá motorová vozidla by mělo být úměrně vyšší ve srovnání s jednostopými; parkování pro bezmotorové dopravní prostředky pak zdarma.
  • Délky parkování. Cena parkování by měla odpovídat jeho délce. Dlouhodobé parkování nemá být levnější.

 

Strana 13

 • Když nevyjedu v době dopravní špičky, mám levnější parkování.
 • Každý chce parkovat na hlavní ulici, tak je to tam dražší. Já ale můžu zaparkovat trochu dál a platit míň.
 • Zaberu jen pětinu prostoru, tak platím pětinu sazby.

 

Strana 14

 • Hustá zástavba neprodukuje hustší dopravní provoz – víc parkovacích míst ano.
 • Takže budujte sítě MHD, přidejte hustou zástavbu a omezte parkovací místa!
 • Nadměrná nabídka levných parkovacích míst motivuje k častější jízdě autem – a to i v případě dobré dostupnosti MHD. V oblastech s kvalitní sítí MHD je tedy hustá zástavba vítaná, ale vysoký počet parkovacích míst rozhodně ne.
 • Pokud by všichni jeli autobusem, už bych byl doma!
 • Nadměrný počet parkovacích míst generuje další dopravu i v méně husté zástavbě.

 

Strana 15

 • S tímto systémem rychlé přepravy se všichni můžeme dostat do práce rychleji!
 • Omezený počet parkovacích míst snižuje hustotu dopravy. Hustou zástavbu obsluhuje veřejná doprava.

 

Strana 16

 • Regulace parkování mimo ulice
 • Omezte nabídku parkovacích míst
 • Lepší než určovat pevný poměr mezi zastavěným prostorem a počtem parkovacích míst je stanovit limit pro parkování mimo ulice i odpovídající poplatky.
 • Zrušte minimální limity pro parkování
 • Upravte stavební předpisy a odstraňte z nich minimální limity pro parkování. Umožněte developerům posoudit poptávku dřív, než začnou budovat parkovací místa.

 

Strana 17

 • Vybírejte poplatky za parkování mimo ulice. Poplatky za parkovací prostor by měly být stejné nebo vyšší jako je sazba daně z nemovitosti za zastavěný prostor.
 • Parkovací místa pronajímejte nezávisle na zastavěném prostoru. Pokud uživatelé platí za parkování odděleně, je poptávka mnohem menší. Proto by cena parkování neměla být automaticky zahrnuta do ceny za bydlení nebo za komerční a jiné prostory.
 • Parkování omezte, ale podporujte hustou zástavbu. Parkovací prostor omezte na 35 % plochy pozemku. V oblastech s dobrou sítí veřejné dopravy budujte hustší zástavbu.
 • Nemám auto, tak si k bytu nemusím kupovat parkovací místo!

 

Strana 18

 • Upravte směrnice pro stavební práce. Proveďte úpravu směrnic tak, aby umožňovaly aktivní život v ulicích a minimalizovaly kolize chodců s vozidly.
 • Nedovolte, aby parkující auta tvořila překážky
 • Omezte počet vjezdů do budov a vytvořte souvislý prostor pro chodce

 

Strana 19

 • Zlepšete průjezdnost pro veřejnou dopravu
 • Stanice park&ride nebudujte v centrech měst, místo toho vytvořte hustou síť pro chodce a cyklisty a příjezdové cesty pro autobusy.
 • Zajistěte parkování pro cyklisty v blízkosti stanic rychlé přepravy.
 • Stanice pro svážející autobusy umístěte blízko stanic rychlé přepravy.
 • Vybudujte hustou síť ulic a cest, kde bloky budov jsou menší než 1 hektar.
 • Vytvořte pohodlný prostor pro výstup z auta/taxíku.

 

Strana 20

 • Pojďme stavět města pro lidi!

 

 

Aktuality