Každé koncipované inženýrské dílo musí být měřeno podle jeho cíle

06. 10. 2016

Na téma dopravy a mobility zatím vyšlo málo odborných článků, které by stály za publikování. Za pozornost však rozhodně stojí článek "Odsun nádraží v Brně byl vždy krajně sporný" od profesora ext doc. Ing. Jana Pavlíčka a akad. arch. Jana Sapáka, který vyšel v časopise Stavebnictví dne 27.6.2016.  Jak název sice napovídá, že týká se otázky brněnského hlavního nádraží, nicméně pozorný čtenář brzy zjistí, že jde o něco jiného. Dovolíme si citovat z úvodu: "Zvládat související problémy zavčas a rozhodně je žádoucí. Existuje ovšem nadřazený princip – každý problém musí být především řešen správně a je třeba, aby nejlepší řešení obstálo trvale (morálně i technicky). Jedná se o velmi vážnou věc, která vyžaduje odpovědi na řadu otázek z oblasti sociologie, dopravního urbanizmu a v neposlední řadě i politiky. Konečným účelem v případě železnice je dobrá služba cestujícím a harmonické zapojení do dalších vztahů. Poloha a začlenění nádraží ve městě je otázkou odbornou i společenskou. Sledujeme tu odbornou otázku, leč s poznámkou k povaze věci: každé koncipované inženýrské dílo musí být měřeno podle jeho cíle, kterým je v tomto případě kvalita života, spokojený cestující a přímo na něm závislá rentabilita železnice a ochota společnosti ji subvencovat." Tolik jen úvodem. Samotný článek představuje mnohé zajímavé informace, které je potřeba mít na paměti při řešení jakékoliv dopravní stavby. Pár vět v kontextu městské mobility by sice šlo napsat jinak, ale v kontextu celého článku se jedná o bezpředmětné připomínky.

Aktuality