Elektrokola v ohrožení?

08. 07. 2018

Obavy, že nová nařízení EU poškodí evropský trh s elektrokoly, nabírá na síle. Počátkem června Evropská cyklistická federace (ECF) oznámila, že má varovné zprávy od úředníků finančního direktorátu  Evropské komise, jejíž nové ustanovení by mohlo výrazně ovlivnit budoucnost elektrokol. Podle připravovaného nařízení o zákonném pojištění by se na elektrokola vztahovala podobná pravidla jako na motorová vozidla.

Původně se mělo jednat pouze o povinné pojištění, jehož účelem bylo pokrýt škody způsobené při havárii nezajištěných zemědělských strojů. Podle zprávy ECF se ale v současném návrhu objevují všechny dopravní prostředky, které by mohly být použity pro přepravu nebo připojeny jako přívěsy. Ve svém důsledku by se tak povinné ručení vztahovalo i například na motorizované invalidní vozíky, hoverboardy, osobní přepravníky (Segways), golfové kočárky, malé skútry, sekačky na trávu a celou řadu lehkých elektrických vozidel, která se v budoucnosti objeví na trhu. Nařízení by mohlo teoreticky dokonce zahrnovat dětská vozítka s motorkem, pokud by jej dítě mohlo využít k jízdě do mateřské školy.

Přestože jde zatím jen o návrh, podle ECF by se už v září mělo zahájit projednání na půdě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu (Committee on the Internal Market and Consumer Protection - IMCO) a zároveň jednání na národní úrovni s příslušnými ministerstvy v jednotlivých členských zemích.

Takové nařízení by poškodilo nejen výrobce podnikající v oblasti cykloprůmyslu, ale také městskou mobilitu jako celek.

 

Jakou roli mají elektrokola pro městskou mobilitu

Elektrokola nejsou zdrojem emisí, hluku a velmi efektivně pracují s energií. Tento dopravní prostředek má prakticky nulové externí náklady a s minimálními prostorovými nároky je také dobrou prevencí dopravních zácp a problémů s parkováním.

Nový impuls pro cyklistický průmysl, oslovení nových zákazníků a nové přínosy pro životní prostředí i zdraví společnosti. To vše přináší fenomén elektrokol, která se mohou stát částečnou alternativou k automobilové dopravě ve městech.

Studie prokázaly, že elektrokola jsou rychlejší než auta na trasách kratších než 10 km (což je dvakrát delší trasa než výhodná vzdálenost v případě klasických jízdních kol). Je mnohem snazší na nich překonat přírodní překážky (kopce nebo protivítr), takže jsou vhodná pro dojíždějící osoby, které chtějí nebo musí dojet do práce přímo v běžném civilním oblečení, ale také pro méně trénované cyklisty, starší osoby a další skupiny, které na kole dosud příliš nejezdily. Na elektrokolech lze přepravovat těžší náklady, jsou tedy skvělým řešením pro jednotlivé zákazníky i pro firmy, které spoléhají na rychlou logistiku i v městském prostředí.

 

Dopady připravovaného nařízení EU

Nařízení ohledně povinného ručení nebylo původně zaměřené proti elektrokolům, v současné podobě by citelně zasáhlo rozvíjející se trh s elektrokoly.

Uložení pojištění, které splňuje požadavky směrnice o motorových vozidlech, znamená velké zvýšení nákladů pro uživatele i výrobce, včetně nutnosti zavedení registračního systému, který zajistí jednoznačnou identifikaci každého elektrokola. To je obrovská zátěž pro uživatele, a předpokládat se dá snížení ochoty investovat do elektrokol. Zároveň celý proces obsahuje podvědomou zprávu, kterou bude vnímat celá společnost. Vynaložení takových nákladů musí mít důvod, elektrokola jsou tedy nebezpečná, pokud jejich majitelé musejí projít byrokratickým procesem. Strategie hovořící o šetrné mobilitě by se tak potýkaly s dalšími vážnými překážkami při jejich naplňování.

 

Další postup

Evropský parlament musí tyto změny schválit, ale největší vliv budou mít národní vlády. Pravděpodobný scénář ECF totiž hovoří o tom, že finální úprava bude ponechaná právě na jednotlivých členských státech. I kdyby povinné pojištění elektrokol platilo pouze v některých zemích, systémy registrace bude nutné zřídit v každém případě, což poškodí vývozce a způsobí externí náklady v celoevropském měřítku. Platforma Partnerství pro městskou mobilitu a Asociace měst pro cyklisty bude prosazovat tyto otázky v České republice.

Pokud máte zájem o tuto problematiku, sledujte stránky dobramesta.cz.

 

S využitím zdrojů Evropské cyklistické federace  přeložila Asociace měst pro cyklisty.

Zdroj:

https://ecf.com/civicrm/mailing/view?id=1876

https://ecf.com/what-we-do/road-safety/electric-bicycle-pedelec-regulation


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Aktuality