Zklidňování dopravy v roce 2036

21. 10. 2016

Jak bude vypadat zklidňování dopravy v roce 2036? Bude naprosto běžné, že v okolí škol bude zcela zklidněna doprava (viz přiložený leták).

Projektanti zcela běžné využívají TP 145 (Zklidňování průtahů). Něco o tom i píše příspěvek na téma Design ulice na státních, krajských a místních komunikacích.

Pro rok 2016 aspoň stačí, když si odborníci osvojí zásady plošného zklidňování dopravy, které je charakterizováno následovně:

 • vymezením oblasti, nejčastěji obytné čtvrti, kde se stanoví omezení rychlosti formou zóny na 30 km/h (dopravní značka č. IP 25a dle vyhlášky č.30/3001 Sb.)
 • předností zprava na všech křižovatkách (odstranění značek upravujících přednost), což snižuje rychlost a stimuluje pozornost řidičů,
 • podstatně vyšší bezpečností provozu; vběhne-li dítě na vzdálenost 14 m před automobil, jedoucí rychlostí 30 km/h, pak řidič stihne zastavit, při rychlosti 50 km/h nestačí ani začít brzdit,
 • možností užít skromnější šířky jízdních pruhů ve prospěch ploch pro chodce a obyvatele,
 • podstatným zlepšením podmínek pro cyklisty, aniž by bylo nutné budovat samostatné stezky či pruhy (malý rozdíl rychlosti mezi cyklisty a motorovou dopravou usnadňuje soužití),
 • snadnou možností vést cyklisty v protisměru jednosměrných komunikací,
 • zhodnocením okolí, zlepšením životního standardu a často též zhodnocením nemovitostí

Postup při návrhu oblasti plošného zklidnění:

 • Definice zóny, např. městské čtvrti, vyznačení na všech vjezdech,
 • křižovatky zásadně s předností zprava (základní forma zklidnění),
 • ochrana chodců a usnadňování přecházení stavebními opatřeními, podpora pěší mobility,
 • prvky pro cyklisty a přechody pro chodce jsou zpravidla zbytné,
 • šířky jízdních pruhů pokud možno skromné,
 • střídavé parkování, šikany,
 • podpora zeleně, výsadba stromů a keřů, parkování s ostrůvky,
 • podpora nízké rychlosti též formou správně volených vysvětlujících kampaní vůči veřejnosti, resp. uživatelům komunikací.

Významným pomocníkem, který může ovlivnit budoucnost nejen ve zklidňování dopravy, ale i v otázkách bezpečnosti dopravy, je odborná skupina SAMDI, která organizovala  na Silniční konferenci v Hradci Králové (19.-20.10.2016) diskusi na téma „Místa pro přecházení“. S dovolením Pavla Skládaného z CDV zveřejňujeme jeho prezentaci k dané problematice, která na tomto setkání měla značný ohlas. Jak sám dodal: „jedná se spíše o materiál k zamyšlení, kde se vzala značka V7b a jak jsme si ji ke škodě věci překroutili my ...“.

Zdroj: uvedené informace byly poskytnuty pro zveřejnění Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. Informace navazují na novinku ke zklidňování z 18.8.2016.

Ke stažení :

Mista pro prechazeni.pdf (6.7 MB)
navrh_text_modra.bmp (2.8 MB)
navrh_text_obr.bmp (2.8 MB)
Aktuality