Praha a ul. Patočkova a Novosibirsk a třída Leninova

04. 09. 2018

Když byla včera zveřejněna zpráva na téma "Co mohou mít naše města společného s těmi ruskými?", tak si ji skoro nikdo na facebooku nevšiml. Tak ji zopakujeme, ale tentokrrát v jiném garde. Uvádíme starší příběh ul. Patočkové z Prahy, který má něco společného s příběhem neúspěšné rekonstrukce Leninské třídy v Novosibirsku. Případně se můžeme vrátit i k jiným nezdařeným českým rekonstrukcím.

Vraťme se k ul. Patočkové. Dne 26. 10. 2017 jsme obdrželi e-mailovou zprávu, že v Praze se mají zrušit jízdní pruhy pro cyklisty na ulici Patočkova a také se zrušily. Jak tedy pomoci těm, kteří chtějí ve svých městech realizovat moderní opatření podle evropských trendů, neboli ochranné pruhy pro cyklisty, případně vyhrazené pruhy pro cyklisty, ale život jim stále hází klacky pod nohy. Jsme si vědomi toho, že "dobře" napsaný článek typu „BLESK“, či dobře míněna rada odborníka na bezpečnost, ale lehce zavádějící, dokáže zviklat nejednoho politika, či úředníka.

22. 8. 2018 pak přišel podnět od veřejnosti na Zmente.to, aby se cyklopruhy ve spodní části Patočkovy obnovily. Že autům evidentně vůbec nevadí, jelikož je řidiči respektují i když jsou „smazané“ a pro cyklisty je to tak mnohem bezpečnější. Nicméně odborné stanovisko je zatím opačného mínění.

Náš názor je ale jednoznačný. Na ulici Patočkové v Praze by se ochranné pruhy rozhodně měly být. Naopak nejen zde, ale v celé České republice by se měla vytvářet atmosféra, která bude naopak taková opatření podporovat.

Nebojme se vycházet z doporučení Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC). Pro ilustraci zasíláme dokument, kde si příslušné pasáže sami můžete nastudovat – viz. příloha „The-EUs-Role-in-Promoting-the-Safety-of-Cycling_ETSC“ (straně 14, kapitola 2.7. Separace). Daný dokument rovněž odkazuje na Plány udržitelné městské mobility (SUMP), kde se tato opatření právě podporují. Jsou zde rovněž odkazy na další zahraniční literaturu, která podporuje realizaci cyklistických pruhů podobných jako na ulici Patočkové. Pro ilustraci zasíláme ke studii dokument „Transport learning – Street Design“.

Obecně vnímáme, že v České republice zatím převládá přístup z pohledu automobilové dopravy, a to na úkor opatření pro cyklisty. Cyklostezky není problém vybudovat, ale smysluplnou síť bezpečných tras pro cyklisty bez cyklistických pruhů se prostě nedá zrealizovat. Žel, v praxi se často setkáváme s předsudkem, že realizace cyklistických pruhů je pro cyklisty nebezpečná.

Ke stažení:


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality