Dobrá zpráva pro Česko - máme dobře našlápnuto v podpoře cyklistické dopravy.

24. 10. 2018

Je na čase, aby také jednou zazněla hodně dobrá zpráva. Na konferenci Akademie městské mobility v Třebíči (4. - 5. 10. 2018) zazněla z úst zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Ing. Zdeňka Hrubého mimo jiné i tato poznámka: "Pokud budou mít kraje, mikroregipny, města a obce připravené projekty na výstavbu cyklostezek, tak se je pokusíme v maximálně míře podpořit. Přeci jen finanční nároky na ně nejsou tak náročné, jako příkladně na dálnice." Podobnou větu pronesl i ředitel SFDI Zbyněk Hořelica na tiskové konferenci v Praze dne 6. 4. 2018 na For Bikes: Předpokládáme zvýšený zájem krajů o propojování již existujících komunikací pro cyklisty do souvislejších úseků,“ řekl Zbyněk Hořelica a doplnil vzápětí: „Projekty mohou být většího rozsahu, který přesahuje působnost jednotlivých měst a obcí. Rozšíření možností čerpání prostředků pro kraje je proto logickým krokem v podpoře cyklistické infrastruktury.“ A náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček pak už jen doplnil: „Chceme touto iniciativou reagovat na evropské trendy v městské mobilitě.“ Za tím účelem SFDI, MD a Asociace měst pro cyklisty vydaly společný leták deklarující zájem o podporu cyklistické dopravy (najdete jej ke stažení dole na této stránce).

Jsme rádi za tyto dobré zprávy. Je ale potřeba, aby se nadějné přísliby staly realitou.

Proto na národním setkání aktérů sítě páteřních dálkových cyklotras ČR dne 24. 10. 2018 v Pardubicích Asociace měst pro cyklisty a Olomoucký kraj poprvé představily plán, jaké kroky je potřeba učinit k tomu, aby se vize změnila v realitu. Podmínky jsou nastíněné v letáku Olomouckého kraje a v přiložené prezentaci.

Přestože Česko má už dobře našlápnuto, vždy je dobré se inspirovat od sousedů. Nelze zkopírovat vše, ale některé myšlenky z Velké Británie stojí alespoň za povšimnutí a ty nejlepší bychom si mohli adaptovat. Sustrans je britská nevládní organizace zabývající se podporou udržitelných forem dopravy.

Za tím účelem zveřejňujeme překlad článku:

Sustrans v tandemu s Highways England pomáhají britským cyklistům

Highways England (státní organizace pověřená provozem, údržbou a opravami dálnic a silnic 1. třídy na území Anglie,. U nás se podobným úkolem zabývá Ředitelství silnic a dálnic.) se spojila se Sustrans, aby mohla poskytnout 3 miliony liber na podporu rozvoje cyklistiky.

Organizace Highways England se rozhodla pro úzkou spolupráci se Sustrans, která by měla pomoci s rozvojem tras pro chodce a cyklisty. Spolupracující organizace se budou snažit zajistit bezpečné přejezdy a přechody i křižovatky, ale především propojení cyklistické infrastruktury na nejrušnějších anglických silnicích s více než 26 tisíci km tras Národní cyklistické sítě.

Sustrans společně s Highways England vytvoří stručný seznam projektů, které lze rychle a úspěšně realizovat.

Ředitelka národní anglické sekce Sustrans Anita Konradová říká: „Jsme velmi rádi za vznikající partnerství s Higways England a vítáme připravované investice, které mnoha lidem usnadní cesty na kole do práce, do obchodu nebo jen tak rekreačně.

Místní pěší a cyklistická doprava jsou nedílnou součástí řešení mnoha problémů, kterým v současnosti čelíme, včetně špatné kvality ovzduší, ucpaných dopravních komunikací nebo nedostatečné aktivity obyvatel. Vybrané programy ukazují, jak za pomoci praktických konstrukčních úprav a minimálních intervencí můžeme s těmito problémy bojovat, a že dodatečné doplnění cyklistické infrastruktury a vybavení pro cyklisty nemusí být nic náročného.

Věříme, že díky naší spolupráci s Highways England bude cyklistická doprava ještě bezpečnější, atraktivnější a pohodlnější pro všechny věkové skupiny.“

Podrobné informace viz: https://highwaysengland.co.uk/designated-funds/

https://www.sustrans.org.uk/news/highways-england-working-tandem-sustrans-help-people-who-cycle

klikla jsem na ten odkaz a tam bylo mimo jiné toto:

 

Highways England

V rámci Investiční strategie pro silniční síť jsme dostali k dispozici finanční zdroje k rozvoji prostoru v okolí strategické silniční sítě. Jde především o úpravy, které ochrání a podpoří jak osoby, tak věci, které mají velký význam pro naši kvalitu života, a to nejen dnes, ale i v budoucnosti.

Program vyhrazených fondů se skládá z pěti fondů:

 • Kvalita ovzduší
 • Cyklistika, bezpečnost a integrace
 • Inovace
 • Životní prostředí
 • Růst a bydlení

Tyto finanční prostředky nám umožňují poskytovat environmentální, sociální a ekonomické výhody obcím, firmám i jednotlivcům, kteří žijí a pracují v okolí naší strategické silniční sítě. Programy si vybíráme pečlivě na základě předem stanovených cílů a kritérií, která zajistí maximální zužitkování vložených investic.

 

Cyklistika, bezpečnost a integrace

Budeme se podílet na realizaci programů a projektů, které umožní lidem jezdit a chodit přes a podél silniční sítě a zlepší infrastrukturu pro uživatele bezmotorové dopravy.

Fond s názvem Cyklistika, bezpečnost a integrace je zaměřen na řešení překážek, které naše síť představuje pro bezmotorovou dopravu. Chceme zajistit přístupnější, inkluzivní a integrovanou síť, která lidem dává možnost svobodně si zvolit způsob dopravy. Chceme, aby doprava v okolí naší sítě byla bezpečná, přímá, pohodlná a atraktivní.

Jak toho chceme dosáhnout?

 • Zlepšujeme vybavení a infrastrukturu pro cyklisty na naší síti nebo v jejím okolí a snižujeme riziko, kdy se naše silniční síť stává pro cyklisty překážkou
 • Zaměřujeme se na bezpečnost uživatel i pracujících na naší síti, zajišťujeme prevenci dopravních nehod i snižování jejich závažnosti
 • Integrujeme naši síť s jinými způsoby dopravy než automobilovou, zvyšujeme dostupnost pro různé skupiny účastníků dopravního provozu, především pak pro zranitelné uživatele.

Fond je rozdělen na tři dílčí fondy:

Cyklistika:

Pomůžeme vybudovat bezpečnější, dostupnější, atraktivnější a integrovanou cyklistickou infrastrukturu, která podpoří zvyšování podílu cyklistů na dopravě. Jízda na kole jako způsob dopravy přináší celou řadu výhod:

 • Zdravější životní styl
 • Větší zážitek z jízdy
 • Pohodlná a nákladově efektivní doprava
 • Snížení přetíženosti naší silniční sítě díky snižování počtu jízd na krátké vzdálenosti (lokálních jízd). Z toho následně plynou tyto přínosy:
  • Snížení počtu obětí dopravních nehod
  • Snížení negativního dopadu motorové dopravy, především uhlíkových emisí, na životní prostředí a zdraví člověka
  • Plynulejší provoz na silniční síti
  • Menší nežádoucí prodloužení doby jízdy, vyšší spolehlivost
  • Lepší stav veřejného zdraví

Abychom dosáhli na všechny výše uvedené benefity, musíme zajistit kvalitní koncepci veškerých opatření ve prospěch cyklistiky; je nezbytné především reflektovat potřeby cyklistů a nabízet přímé trasy s hladkým povrchem. Koncem 1. období v roce 2020 budeme mít proinvestováno 78 milionů liber v rámci 150 projektů. Tento program zajišťuje realizaci takové infrastruktury, která cyklistům umožní bezpečně zdolat klíčové úseky dálnic a silnic 1. třídy a podpoří rozvoj této udržitelné dopravní alternativy.

Bezpečnost na silnicích

Všichni účastníci provozu na našich silnicích jsou pro nás důležití a nikdo by neměl být zraněn, když na silnici cestuje nebo pracuje. Investicemi do bezpečnějších dopravních komunikací i vozidel chceme zabránit možným incidentům, nebo alespoň zmírnit jejich dopady.

Dílčí fond Bezpečnost silničního provozu přispívá k dosažení našeho cíle, tj. snížení počtu vážně zraněných a usmrcených osob na našich silnicích o 40 % do konce roku 2020. Do roku 2040 chceme, aby se tyto počty maximálně přiblížily číslu nula.

Vytvořili jsme metodu a strategii „bezpečných systémů“, zaměřenou na:

 • bezpečnější vozidla
 • bezpečnější silnice
 • bezpečnější osoby

Jak toho chceme dosáhnout

 • Zaměření na jednoproudé komunikace s vyšším počtem dopravních nehod
 • Identifikace těch úseků na silniční síti, kde je špatná úroveň bezpečnosti a hrozí například riziko hromadných dopravních nehod
 • Preventivní opatření proti riziku sebevražd na dopravních komunikacích.

Připravujeme také širší balíček opatření, včetně ustanovení funkce koordinátora bezpečnosti silničního provozu, který bude mít na starosti chování řidičů a bezpečnost pracovníků na silniční síti.

Integrace

Cílem dílčího fondu Integrace je pomoci rozšířit možnosti dopravy pro veřejnost a co nejvíc usnadnit každodenní nutné cestování. Chceme vybudovat dostupnější a bezpečnější síť s co nejlepší doplňující infrastrukturou pro různé účastníky dopravy.

Tento dílčí fond je zaměřen na podporu různých uživatelských skupin na dopravních komunikacích – chodců, cyklistů, jezdců na koních a zranitelných účastníků provozu.

Řešíme překážky, které naše silniční síť může někdy představovat, a musíme zohledňovat celou řadu faktorů:

 • Nevyhovující úseky silniční sítě, které nereflektují potřeby zranitelných účastníků dopravy;
 • Integrace s udržitelnými způsoby dopravy, tedy zajištění sítě pro veřejnou dopravu, systémy park&ride a širší sítě pro místní dopravu;
 • Možná partnerství s místní samosprávou, provozovateli veřejné dopravy a dalšími důležitými subjekty.

https://highwaysengland.co.uk/designated-funds/our-funds/cycling-safety-and-integration-fund/


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality