Pamatujeme při plánování na seniory?

31. 10. 2018

Problémem plánování našich měst z hlediska dopravy je v tom, že většinou se bere ohled na ekonomický rozměr. Musím se přeci nějak do práce, do školy a pak musím také někde zaparkovat. A tak města přichází s koncepcí parkovací politiky, což je v pořádku. Jenže aut je více a více a najednou máme nedostatek parkovacích míst. Kde je tedy vezmeme? No přeci na ulici. Jeden problém by se tím tedy vyřešil, ale jak už to v životě bývá, jiný se vynoří. Třeba o tom, jak uliční prostor může se spolupodílet na sociální izolaci.

Tak o tom je další článek od SUSTRANS, tentokrát s názvem "Komunitně vedený projekt v Birminghamu vytváří prostředí vstřícné ke starším osobám." Dokážeme si z něho poučit?

Níže zveřejňujeme překlad tototo článku:

Nedávno byl zahájen velmi zajímavý projekt, zaměřený na řešení problematiky sociální izolace a proměny birminghamských ulic v prostor přátelský k lidem. Projekt je postavený na zapojení celé komunity.

Sustrans bude v rámci projektu pracovat s obyvateli obcí Castle Vale, Pype Hayes, Birches Green a Bromford, které se nacházejí v birminghamském okrsku. V obcích bude proveden audit uličního prostoru, na základě kterého budeme zjišťovat, kvůli jakým problémům může být doprava a mobilita pro některé osoby obtížná.

Součástí projektu jsou návrhy z řad veřejnosti na to, jak prostor v ulicích úpravami zlepšit, např. zavedením cyklistické a pěší infrastruktury, zklidněním dopravy, novými nebo lepšími přechody a přejezdy, rozšířením zeleně, nebo dokonce lavičkami k odpočinku. Spolu s místními komunitami budeme tyto myšlenky nadále rozvíjet a krátkodobě testovat, pokud možno s co nejnižšími náklady.

Data, která se podaří shromáždit během dvouletého projektu, budou sloužit jako základ pro přípravu komunitního plánu v samotném závěru projektu, tedy v květnu 2020. Součástí plánu bude řada návrhů na některé trvalé změny, jejichž realizace by mohla být provedena v dalších 5 až 10 letech.

Náš projekt je jednou částí programu Jak lépe stárnout v Birminghamu, jehož cílem je minimalizovat izolaci prostřednictvím metod vycházejících ze zcela základních principů společnosti. Program usiluje o posílení a propojení jednotlivců a dosažení udržitelných změn v každé komunitě. Realizaci programu spolu s dalšími projekty v okrsku zadala Rada města Birmingham pro dobrovolnictví. Program získal grant z fondu Big Lottery Fund ve výši 6 milionů liber.

Městské prostředí má značný vliv na zdraví a životní pohodu obyvatel, protože ovlivňuje, do jaké míry jsou aktivní. Pokud tedy zvýšíme dostupnost veřejného prostoru ve městě pro osoby nad 50 let, podpoříme jejich aktivitu a zapojení do společnosti, a tím i celkovou životní úroveň. Zároveň dojde ke snížení jejich možné osamělosti a izolace.

Ridhi Kalaria, referent Sustrans pro zapojování veřejnosti, ve svém komentáři k projektu říká:

„Tento velmi zajímavý projekt je komunitně vedenou iniciativou, to znamená, že veřejnost může předložit prakticky jakýkoliv nápad! Netušíme předem, co nám lidé předloží, počítáme však s návrhy, které především usnadní možnosti pro pěší a cyklistickou dopravu. Každopádně to bude vzrušující období a skutečně si přejeme, aby se zapojil a vyjádřil každý!“

Chceme, aby svůj názor projevilo co nejvíc obyvatel okrsku.

https://www.sustrans.org.uk/news/community-led-project-create-age-friendly-environment-birmingham


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Senioři (Občan, tag40)

Aktuality