Inspirace pro řešení veřejného prostoru a městské mobility

17. 11. 2016

Téma veřejného prostoru se dnes dotýká snad každého města. Všechna se snaží nabídnout svým obyvatelům i návštěvníkům takové prostředí, v němž se všichni mohou cítit příjemně. Jenže, každý má trochu jinou představu o tom, co je příjemné. Města tak velmi často musí řešit dilema, zda zřídí pěší zónu, nebo parkování na náměstí, zda vybuduje nové parkoviště, nebo na stejném místě spíše dětské hřište, nebo zda v rámci uliční profilu zřídí pruh pro cyklisty, nebo pruh pro parkování. V české společnosti, kde stále více sílí tlak na zřizování dalších parkovacích míst, to jistě nejsou jednoduché otázky.  Pomoci by měla spolupráce urbanistů a dopravních odborníků, kteří by nastavili kvalitní podmínky i pro udržitelné druhy dopravy.  Jenže i v odborných kruzích jsou různé názory na využití veřejného prostoru. Jedno je tedy jisté - každé město si bude muset určit svou cestu. Pro následující diskusi přinášíme řadu inspirujících webů, příkladů a prezentací, které řeší danou problematiku. Základem jsou ale zkušenosti z českých měst, které jsou rozděleny dle témat a kde postupně budou vkládány další a další příklady. Další inspirace najdete na stránkách:

Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. byly připraveny například prezentace:

Připravujeme pro vás překlady publikací a článků:

  • Publikace z projektu Sustainable Urban Transport Project (SUTP; Projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility www.sutp.org).
  • Inspirace z německé iniciativy The German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM). GPSM podporuje komplexní realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky.
  • Publikace: Deset hlavních strategií; Autor - Partnerství pro veřejná prostranství (Partnership for public spaces: http://www.pps.org.
  • Publikace „Bezpečná a uživatelsky přátelská doprava” - http://www.transport-research.info.
  • Publikace TRIP o městské mobilitě - http://www.transport-research.info
  • Databáze příkladů BEFORE - AFTER.
  • Bohatá databáze příkladů z webu www.eltis.org.

Novinky a články budou postupně překládány a umísťovány do AKTUALIT.

Aktuality