Dobrá zpráva z Bruselu, ze SFDI a z krajů - více peněz na cyklostezky

02. 12. 2016

Dobrá zpráva z Bruselu: Více peněz na cyklostezky. EU výzva Connecting Europe Facility CEF 2016 s uzávěrkou 7.2.2017 nabízí celkem i k financování cykloinfrastruktury 1,1 mld EUR. Pokud máte již připravené projekty souvisejicí s realizací sítě EuroVelo podívejte se na:
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals.

Zásady pro využití podpory níže a viz přiložená prezentace:

  • mělo by se jednat o větší metropolitné projekty v hodnotě min  0,5mil EUR, ale upřednostněny budou projekty 2-3 mil EUR, případně vyšší s účastí státního rozpočtu
  • financovani 85% včtně financování studií - na studie až 0,5mil. EUR u vetších projektů
  • prioritou jsou projekty na podporu  multi-modality, vc. propojení město-region, podpora šetrné dopravy a bezpečnosti
  • opatření, která budou podpořena - podpora cyklistiky a jeji dopravní funkce (vc. cargo-bikes), zlepšení využití veřejného prostoru, přesun přepravy na šetrnější formy a realizace infrastruktury vc. podpory inovativních technologií e-bikes apod.
  • jako příklady možných projektů v oblasti cyklodopravy: chybějící cyklomosty, podjezdy, propojeni urbanních železničních a dalších dopravních uzlů, překonání míst s častými dopravnimi zácpami
  • v ČR a velkoměstech se jedná např. o tyto projekty: EV 7 - bypass Vyšehradský tunel, chybějící lávka EV 4 na Císařskou louku,  EV9 - kompletní stezka po hrázích v Olomouckém kraji, EV 9 (Brno) - překonání frekventovaných silnic v centru, Ostrava EV 4 - prostupnost uzemí v oblasti DOV apod.
  • v poslední výzvě bylo podpořeno 10 takových projektu

Mapa EuroVelo a TEN-T zde a detail pro ČR https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/maps_en

A jak to souvisí s dobrou zprávou ze SFDI a z krajů? Je třeba si připomenout, že kraje a obce se ještě před krajskými volbami dohodly na podpoře cyklostezek v tomto duchu a SFDI umožnil krajům podávat projekty na výstavbu cyklostezek.

Dveře další podpoře cyklostezek jsou tak otevřené.

 

Aktuality