Členové - další organizace

Asociace měst pro cyklisty se snaží najít odpověď na otázky, jak skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, tvorby veřejného prostoru s preferencí chůze a jízdy na kole a v neposlední řadě i otázku role veřejné dopravy v dnešní společnosti.

V tomto kontextu Asociace měst pro cyklisty nabízí členství dalším organizacím, aby společně hledali odpovědi. 

Mezi členy nyní patří tyto organizace: