Členové - města

Jakým způsobem mohou města přispět k podpoře cyklistické dopravy, cykloturisticky a městské mobility?

Cílem je, aby se všechna členská města aktivně zapojila nejen do podpory cyklistické dopravy, ale i městské mobility. Členským městům je doporučováno:

  • Vytvořit místo koordinátora mobility a pracovní skupinu na řešení otázek městské mobility. Obrovský problém je zastaralý systém veřejné správy. Přebujelá byrokracie, kde pravá ruka neví, co dělá levá, nespočet úřadů pro jeden papír. Často se stává, že rok pracujete na participaci s občany, a pak všechno zablokuje jeden ze čtyřiceti úřadů, které o tom rozhodují. Iniciativa se v rámci sbližování všech zúčastněných snaží naučit úřady spolu komunikovat tak, aby stavba neztroskotala na jednom úředníkovi.
  • Zapojit do plánování rozvoje měst jeho obyvatele. Cílem je podporovat princip participace, která je výborným nástrojem aktivizace obyvatel. Jedině aktivní občané mohou měnit město k lepšímu. Pasivita způsobuje postupné odtržení politiků od obyvatel a naopak. První krokem moderní a správné přípravy každého projektu je zjištění potřeb těch, které daná změna – výstavba přechodu pro chodce, cyklostezky, silnice nebo třeba jen instalace laviček – ovlivní. Ať už anketou na ulici, sérií dotazníků, hlasováním na webu, nebo sousedským setkáním u kávy, kde si lidé vyjasní, zda chtějí více míst na parkování nebo spíše rozšířit chodníky. Na takovém sousedském setkání se pak často potká žena na mateřské, živnostník, důchodkyně a řidič auta. A každý má svůj pohled na věc. Zatímco řidič chce co nejvíce místa k parkování, čerstvá matka by raději širší chodník.
  • Vytvořit kvalitní strategický plán řešící komplexně dopravu a mobilitu, aby města v budoucnosti byla bez dopravních zácp, čistá a dostupná pro všechny.
  • Podpořit sběr kvalitních a ověřitelných dat, která jsou základem dopravního plánování a rozhodování o volbě dopravního modu a trasování dopravní infrastruktury, která dále vstupují do modelování scénářů rozvoje infrastruktury a jeho ekonomického hodnocení.