ETM 2017

„EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY“ se letos zaměří na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“. Kampaň již tradičně proběhne po celé Evropě ve dnech 16. – 22. září a završí ji Den bez aut. Takže nastartujte koloběžky a přiberte spolujezdce – aktuálním heslem je: „Sdílením vpřed!“

Doprava je odpovědná za téměř čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a je hlavní příčinou znečištění vzduchu ve městech. Navíc se odhaduje, že 85 % veškerého dojíždění automobilem absolvují řidiči sami, bez dalších cestujících.

Kampaň Evropského týdne mobility je proto ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat pozitivní změny v chování a dosáhnout pokroku směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

Letošním tématem kampaně jsou služby sdílené mobility. Sdílená mobilita dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je tak k životnímu prostředí šetrnější. Ve většině případů navíc představuje levnější alternativu oproti vlastnictví vozidla.

Potenciální výhody ve smyslu nákladů (pro uživatele) a využití prostoru (pro společnost) jsou značné, protože automobily v soukromém vlastnictví v průměru 95 % času stojí. Díky masivnímu rozšíření chytrých telefonů a vývoji speciálních aplikací se objevují systémy sdílení automobilů, jednostopých vozidel či např. jízdních kol bez fixních stanovišť, které umožňují registrovaným klientům snadno najít nejbližší dopravní prostředek z vozového parku a poté jej opět zanechat v místě cílové destinace.

Nebuďte lhostejní ke svému životnímu prostředí. Připojte se k dalším evropským městům a zaregistrujte program a činnosti na webu http://registration.mobilityweek.eu/login.php?

Podkladové materiály:

Příručka pro pořadatele místních kampaní
Tematické pokyny 2017
Leták ETM 2017
Charta ETM 2017
Video ETM 2017

Mgr. Jiří Mikeš, M.A.
národní koordinátor Evropského týdne mobility
E-mail: jiri.mikes@mzp.cz

Další důležité informace k Evropskému týdnu mobility naleznete na http://www.mobilityweek.eu.


Programy měst a obcí zapojených do Evropského týdne mobility
ETM - Brno
ETM - Chrudim
ETM - Karlovy Vary
ETM - Kopřivnice
ETM - Kroměříž
ETM - Liberec
ETM - Litoměřice
ETM - Luhačovice
ETM - Nové Město nad Metují
ETM - Nový Jičín
ETM - Olomouc
ETM - Ostrava
ETM - Otrokovice
ETM - Praha
ETM - Prachatice
ETM - Štětí
ETM - Třebíč
ETM - Uherský Brod
ETM - Ústí nad Labem
ETM - Valašské Klobouky
ETM - Velké Meziříčí
ETM - Zlín