ETM 2018

V roce 2018 se tématem kampaně stala „multimodalita“. Multimodalita podporuje používání a kombinování různých druhů dopravy pro přepravu jak cestujících, tak i zboží. Kombinace různých druhů dopravy představuje maximalizaci jejich přínosů z hlediska nákladů, rychlosti, flexibility, pohodlí, spolehlivosti atd. Má také přínos pro společnost jako celek např. formou snížení znečištění životního prostředí a přetížení dopravy či zlepšení kvality života a zdraví.

Vlastnictví a používání automobilu stojí peníze. Vedle toho inteligentní kombinace alternativních způsobů přepravy je často levnější: chůze je zdarma, náklady na jízdní kolo nebo měsíční jízdné na veřejnou dopravu jsou (relativně) nízké a zahrnují vše v jednom (parkovné, pojištění, pohonné hmoty atd.). I možnosti sdílené mobility jsou konkurenceschopné.

Účast v kampani je otevřena všem městům, obcím i regionům, které mají o problematiku udržitelné dopravy zájem. Municipality mohou dle svých kapacit a možností realizovat kampaň v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednotlivých akcí.

Města se mohla připojit k dalším evropským městům a zaregistrovat svůj program a činnosti na webu http://registration.mobilityweek.eu/login.php?. Více informací lze najít na oficiálních stránkách kampaně: https://www.mzp.cz/cz/news_etm_2018

Další důležité informace k Evropskému týdnu mobility naleznete na http://www.mobilityweek.eu.

Podklady ke stažení