EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Kampaň EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY se snaží upozorňovat na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení. Městské úřady mohou v rámci týdne od 16. do 22. září realizovat řadu aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy – jedná se o skvělou příležitost vyzkoušet nová dopravní opatření a inovativní řešení pro snížení emisí z používání automobilů a dopravy, testovat nové technologie a získat potřebnou zpětnou vazbu od veřejnosti.

Každý rok se tato kampaň zaměřuje na konkrétní téma na poli udržitelné mobility.

Modul: Seznam podstránek

Případné dotazy nebo informace o místních akcích je možné směřovat na národního koordinátora kampaně, kterým je

Ing. Lukáš Flídr

národní koordinátor Evropského týdne mobility

E-mail: lukas.flidr@mzp.cz