Spolupráce na propagaci Evropského týdne udržitelného rozvoje

Evropský týden udržitelného rozvoje se letos, kvůli COVID-19, koná 20. – 26. září. Pouze symbolicky jsme si 5. června připomněli Světový den životního prostředí
 
Registrace  pro účastníky jsou oficiálně otevřené od 30. května.
 

 

Jaká akce se může konat pod hlavičkou Evropského týdne udržitelného rozvoje?

Prakticky jakákoliv – konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní aktivity, iniciativy udržitelných podniků, vzdělávací aktivity a další. Jedinými podmínkami účasti je, aby se akce týkala alespoň jednoho ze tří pilířů udržitelného rozvoje a nebyla čistě výdělečného charakteru. Více o pilířích udržitelného rozvoje najdete zde.
 

Co znamená, že se akce musí týkat aspoň jednoho pilíře?

Aktivita by měla úzce souviset aspoň s jedním ze tří pilířů, ale také mít přesah k širší perspektivě udržitelného rozvoje. Třeba přednáška o čarodějnictví v severovýchodních Čechách v 16. století – byť jde o téma bezesporu velmi zajímavé – do ETUR nepatří. Naopak diskuze o začleňování sociálně znevýhodněných lidí do společnosti do ETUR jednoznačně patří, protože jde o klíčové téma společenské soudržnosti, která je jedním z cílů udržitelného rozvoje.

Chcete se registrovat?

Registrovat se je možné na oficiálních stránkách https://www.tydenudrzitelnosti.cz/zapojte-se/. 

 

 

O Evropském týdnu udržitelného rozvoje

Jde o celoevropskou iniciativu propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které se tomuto zásadnímu tématu věnují. Probíhá od 30. května do 5. června jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy. Letos se z důvodu COVID – 19 Evropský týden udržitelného rozvoje uskuteční v mimořádném termínu, a to 20. – 26. září 2020.

S ohledem na epidemii COVID-19 je letos týden udržitelného rozvoje spojený s Evropským týdnem mobility, který se koná 16. – 22. září 2020.

 

Užitečné odkazy