Jak zařadit pohyb do svého programu (nejen) při epidemii

24. 03. 2020

Omezení provozu pohybu snížilo počty vozidel na silnicích i možnosti pro přepravu veřejnou dopravou.

Instituce v celé Evropě reagovaly na COVID-19 výzvou: vyrazte častěji po svých!

Aktivní pohyb je cestou k posílení imunity a prevence řady onemocnění. Důvodem je i snaha udržet psychické zdraví všech.

Ohleduplné chování na cestách sníží nároky na záchranný systém. 

 

Česká republika se potýká s epidemií, která svými důsledky i rozsahem překonává všechny moderní zkušenosti. Podle aktuálních nařízení by lidé měli omezit pohyb na veřejnosti na nezbytné cesty do zaměstnání, nákupy nebo návštěvu lékařských zařízení. Jsou zavřené školy, sportoviště a většina provozoven služeb. [i] Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020.

 

Mnoho lidí se ptá, jak si v  nouzovém režimu uchovat psychickou i fyzickou kondici. Podle doporučení WHO člověk potřebuje minimálně 150 minut pohybu týdně. Při uzavřených sportovních areálech a posilovnách jsou i nutné cesty do práce či nákup zároveň příležitostí, jak zařadit do života aktivní pohyb.[ii]

„Pokud lidé vysloveně nemusí, je samozřejmě ideální zůstávat doma. Nutné cesty do zaměstnání, na nákupy i jinam ale lze spojit právě s aktivním pohybem, který nám v tomto období může chybět víc než kdy jindy,“ říká Jaroslav Martinek z Partnerství pro městskou mobilitu a dodává: „Riziko nákazy je srovnatelné u všech osobních dopravních prostředků, jízdní kolo nebo pohyb pěšky navíc mohou pomoci zlepšit psychickou kondici. To je v naší situaci, kdy jsou všechny ostatní možnosti omezené, velmi důležité. Samozřejmostí je přitom použití ochranné roušky, případně rukavic.“

 

Přestoupit z MHD a aut na aktivní dopravu během pandemie koronaviru začala doporučovat řada institucí v celé Evropě, a to všem, kteří se po městě musejí pohybovat, ať už do práce, za rodinou či na nákupy.

„I když vyjížďky do přírody jsou tolerované, můžeme kolo spojit s cestami, které bychom vykonali v každém případě. Ať už dánské ministerstvo dopravy, německá ministerstva zdravotnictví i práce a sociálních věcí, nebo televizní stanice ORF ve Vídni, všichni apelují na lidi, aby sedli na kolo,“ říká Roman Meliška ze spolku Kolem na kole.

 

Smysl toho je jednoduchý: na jízdním kole si člověk přirozeně zachová odstup od ostatních,  vyhne se rizikovým místům s vyšší koncentrací lidí. Lidé, kteří přesednou na kolo, zároveň uvolní místo ve veřejné dopravě těm, kteří to skutečně potřebují. Ať se jedná o vlak, metro, tramvaj, autobus, nebo třeba trolejbus, každá cesta na jízdním kole snižuje riziko také pro ostatní uživatele těchto dopravních prostředků. „Obyčejné kolo je to nejlepší, co pro sebe člověk v těchto dnech a týdnech může udělat. Kolo chrání dvakrát," říká trefně plicní lékař Hans Klose z univerzitní nemocnice v Hamburku. Jeho kolega Michael Barczok z Ulmu dojíždí na kliniku na kole každý den a upozorňuje, že při aktivním pohybu na kole člověk více prokrvuje plíce i celé tělo a posiluje tak svou imunitu, která je při ohrožení viry tak důležitá.

 

Při chůzi spálí průměrný člověk 212 kJ na kilometr, při jízdě na kole 51 kJ. U řidičů motorových vozidel je to podstatně méně, pouhých 3 kJ na kilometr. Při splnění doporučeného množství pohybu chůzí tak vydáme 2400 kJ navíc, to představuje například průměrný oběd.[iv]

 

„Jízda na kole nebo pohyb pěšky navíc mohou pomoci zlepšit psychickou kondici. To je v naší situaci, kdy jsou všechny ostatní možnosti omezené, velmi důležité. Samozřejmostí je přitom použití ochranné roušky,“ potvrzuje Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci.

 

„Je zcela logické, že na kole se bude pohybovat stále velké množství lidí, ať už za prací nebo kvůli zdravému pohybu,“ říká koordinátor BESIP pro Olomoucký kraj Miroslav Charouz. „Proto bych rád apeloval na řidiče, aby byli v nejbližších dnech co nejvíce ohleduplní k cyklistům a pěším. Je důležité, aby si uvědomovali možné důsledky svého chování a nepřidělávali případně práci již tak velmi vytíženým záchranářům,“ doplňuje Charouz.

Také jízdní kolo je ale vozidlo a jezdec na kole je stále řidičem se všemi právy i povinnostmi. Je tak třeba dbát především na viditelnost, používání osvětlení a správného oblečení, dále použití roušky může vadit při správném periferním vnímání provozu. „Zkrátka dělejte vše, aby vás řidiči aut co nejdříve viděli a pochopili vaše úmysly,“ vyzývá Charouz na adresu cyklistů.

 

Pomoci lidem v aktuálním nouzovém stavu mohou i jednotlivá města; v Bogotě, Mexiku či New Yorku doslova přes noc uzavřeli či výrazně omezili některé ulice pro auta a prostor naopak otevřeli lidem, kteří se potřebují přesouvat a vyrazí na kole či po svých. V Bogotě tak vzniklo přes 80 kilometrů nových cyklostezek, kde lidé snadno dodrží doporučovaný odstup a zároveň se mohou dál bezpečně přesouvat za svými povinnostmi.

Pomáhá také okamžité snížení rychlosti na všech městských komunikacích na 30 km/h. Poklesne hluk, prašnost i emise, které zbytečně zatěžují dýchací cesty lidí, zároveň pro všechny bez rozdílu vzroste bezpečnost provozu a lékaři se budou moci věnovat tomu, co je v těchto dnech nejdůležitější - tedy péči o ty, u kterých má nákaza koronavirem těžší průběh.

Podrobné informace:

[i] Vláda usnesením č. 215 s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. na 30 dnů zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou důvodů uvedených v čl. I písm. a) až j) usnesení č. 215. Z usnesení plyne, že je dovoleno jezdit do práce, či za nejnutnějšími nákupy a je také dovolen individuální pobyt (pohyb) v přírodě nebo parcích (viz čl. I písm. h), samozřejmě vždy s rouškou. Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/

[ii] Podle WHO pravidelná chůze a jízda na kole jako dopravním prostředku snižuje úmrtnost až o 10%, snižuje riziko řady chorob včetně hypertenze, ischemické choroby srdeční, mrtvice, cukrovky, rakoviny prsu a tlustého střeva, deprese a celkově zlepšuje zdraví funkčního aparátu člověka. Více na https://www.dobramesta.cz/aktuality/1157/ceske-deti-sportuji-presto-maji-malo-pohybu.-co-s-tim

[iv] Zdroj: Rakouský dopravní klub (VCÖ). Více na https://www.akademiemobility.cz/aktuality/942/inspirace-z-rakouska-jak-jizdni-kola-a-pesi-pomahaji-ridicum.

Text: Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu, s využitím materiálů spolku Kolem na kole

Foto: Depositphotos

Jak zařadit pohyb do svého programu (nejen) při epidemii
Modul: Novinky