Konzultace zdarma pro členy Partnerství pro městskou mobilitu

14. 05. 2020

  • Plánujete cesty pro zlepšení městské mobility?
  • Zvažujete úsporné řešení, které zvládnete časově a vejdete se do rozpočtu?
  • Přemýšlíte, které služby zadat externě?
  • Hledáte cesty, jak vysvětlit obyvatelům měst potřebné změny?

 

Můžete využít zkušenosti z české metodiky plánů městské mobility, která se tvoří v roce 2020. Obsahově bude navazovat na evropskou metodiku SUMP 2.0. Nová metodika by měla být pro vás, jednoduchá a praktická, přizpůsobená vašim potřebám a možnostem. Její vznik můžete ovlivnit, zároveň už pracovat na vlastním plánu s využitím nových trendů, evropského pohledu i specifik českého prostředí.

Proto městům nabízíme konzultaci k řešení městské mobility přes videokonferenci, během které si budeme na jedné straně testovat smysluplnost navrhovaných kroků nové metodiky SUMP 2.0. a na straně druhé si budete moci sami odvodit závěry pro vaše město. K dispozici Vám bude tým Partnerství pro městskou mobilitu se specialisty na GIS a sběr dat, strategické plánování a marketing.

FORMÁT: videokonference

PROGRAM KONZULTACE: 60 minut

(představení města - 10 minut, principy strategického plánu - 30 minut, diskuse - 20 minut)

 

  

Fáze plánování

Nezáleží na tom, v které fázi právě jste, začít můžeme z libovolné strany:

 

Tři jazyky nové metodiky SUMP 2.0

Lekce SUMP 2.0

Z tohoto důvodu byl vytvořen webový portál Akademie městské mobility, kde budou průběžně zveřejňovány nejen jednotlivé lekce, ale kde najdete všechny relevantní informace k připravované metodice SUMP 2.0. 

Na aktualizaci metodiky SUMP 2.0. se spolupodílí FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice a VŠE v Praze v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400). Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. koordinuje participační proces a spravuje tento webový portál. Počítáme, že v průběhu realizace metodiky SUMP 2.0. se přidají další organizace, které se stanou garanty pro jednotlivé odborné oblasti.

Více na:

 

Konzultace zdarma pro členy Partnerství pro městskou mobilitu
Modul: Novinky