Představujeme aktivity Karlovarského kraje v podpoře cykldopravy a cykloturistiky

17. 07. 2020

Karlovarský kraj v současné době realizuje dvě investiční akce související s cyklistikou:

 • vybudování nové cyklostezky v úseku Všeborovice - Šemnice a
 • výstavbu nové lávky ve Svatošských skalách.

První investiční akcí je realizace výstavby Cyklostezky podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část „Chatová osada Všeborovice – Šemnice“. Předmětem stavby je cyklostezka šířky zpevnění 3 m se smíšeným provozem cyklistů a chodců. Hlavní funkce je rekreačně turistická, v menší míře se pak jedná o funkci dopravní. Cyklostezka bude začínat před vodotečí téměř na konci chatové osady Všeborovice , kde bude navazovat na stávající místní komunikaci „Výletní“ jdoucí mezi osadou a Ohří, na konci trasy se napojí na stávající cestu mezi osadou a Ohří v Šemnici na začátku osady „Pod Pulovickým potokem“. Celková délka cyklostezky bude 4813 m. Zhotovitelem cyklostezky je společnost Komunikace Sokolov s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Cena za provedení díla činí 21.584.237,92 Kč včetně DPH a je financována z rozpočtu Karlovarského kraje. Cyklostezka by měla být hotova nejdéle ve druhé polovině roku 2021.

Druhou investiční akcí Karlovarského kraje je výstavba lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů a pěších turistů v posledních letech je stávající lávka ve Svatošských skalách v letní sezóně téměř neprůchozí. Tato lávka, která je téměř v havarijním stavu,  je součástí páteřní Cyklostezky Ohře, vedoucí od státní hranice s Německem, přes Karlovarský kraj až po hranice s Ústeckým krajem. V případě uzavření stávající lávky by tak byla blokována tato páteřní trasa. Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopolová, s ocelovou mostovkou. Zhotovitelem lávky byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Metrostav a.s., cena za zhotovení díla činí 23.189.652,17 Kč a lávka by měla být hotova nejdéle do listopadu tohoto roku. Akce je financována z rozpočtu Karlovarského kraje.

Vedení kraje také schválilo záměr vybudování cyklostezky Ohře ve městě Loket v ulici Nádražní. V současné době je totiž zhruba 500 metrový úsek cyklotrasy veden po komunikaci s vysokou frekvencí automobilové dopravy a záměrem je odklon cyklotrasy ze silnice pro motorová vozidla a vznik samotné cyklostezky podél řeky Ohře (viz. situace v příloze "Loket_cyklo"). Do budoucna také bude vhodné vybudovat cyklostezku Ohře v úseku Skalka - Pomezí nad Ohří. Na tento úsek je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Město Cheb po krajských volbách osloví Karlovarský kraj s již novým vedením a snahou bude zahájení realizace v průběhu roku 2021.

Více informací k podpoře cyklodopravy a cykloturistiky z pohledu Karlovarského kraje:

 • Odkaz na krajskou Cyklostrategii: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-region-rozvoje/cyklo_region.aspx
 • Zastupitelstvo Karlovarského kraje v letošním roce schválilo prodloužení platnosti stávající "Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji" do roku 2022. V roce 2022 následně proběhne výběrové řízení na dodavatele strategie na následující období.
 • Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje administruje dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji, ve kterém jsou výše uvedené aktivity uznatelnými výdaji. Nicméně alokace v rámci výše uvedeného dotačního programu je 3.800.000 Kč (na rok), což není mnoho.
  • 2015 - 3.800.000 Kč
  • 2016 - 2.357.000 Kč
  • 2017 - 3.695.000 Kč
  • 2018 - 3.097.000 Kč
  • 2019 - 3.759.000 Kč
  • 2020 - 3.733.000 Kč
 • Karlovarský kraj podporuje České dráhy a.s. - cyklopůjčovny, na základě poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 150.000 Kč (ročně) a dále společnost Autobusy Karlovy Vary a.s., která zajišťuje dopravu cyklobusy , individuální dotací ve výši 200.000 Kč (ročně).
 • Plány kraje na výstavby cyklostezek na dálkových cyklotrasách, včetně zaslání zákresu těchto úseků.
  • Výstavba cyklostezky Všeborovice - Šemnice - přehledová situace v příloze - v realizaci
  • Výstavba lávky ve Svatošských skalách - zákres viz příloha - v realizaci
   Cyklostezka - Pomezí - Cheb - obrázek v příloze - po krajských volbách jednání mezi krajem a městem Cheb
 • Propagační aktivity – každoročně se koná akce Den Cyklostezky Ohře a to ve spolupráci s městy, Českými drahami, BESIPEM, Destinační agenturou Karlovarského kraje – Živý kraj a Autobusy Karlovy Vary a dalšími partnery. Zaregistrovaní účastníci obdrží v den konání akce tričko, minerální vodu a další drobné dárky a propagační předměty.
 • Shrnutí Financí pro rok 2020:
  • 000 Kč pro Klub českých turistů
  • 000 Kč – ČD na podporu cyklopůjčoven
  • 800.000 Kč – dotační titul Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
  • 000 Kč Den Cyklostezky Ohře
  • 000 Kč podpora přepravy jízdních kol a cyklistů cyklobusy

Perla kraje – Cyklostezka Ohře

Jedním z klíčových projektů Karlovarského kraje realizovaných na podporu rozvoje cestovního ruchu je projekt  „Cyklostezky Ohře“. Záměrem její realizace  je mimo jiné podpořit rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v obcích, v jejichž blízkosti cyklostezka vede, nebo kterými dokonce prochází. Hlavní myšlenkou celého záměru páteřní cyklostezky Karlovarského kraje podél řeky Ohře, je vytvořit přirozenou spojnici atraktivních míst Karlovarského kraje se sousedními regiony – Bavorskem a Ústeckým krajem. Kromě toho, že je Cyklostezka podél řeky Ohře  páteřní cyklostezkou  Karlovarského kraje, je zároveň  také součástí mezinárodních dálkových cyklotras EuroVelo, které propojují celou Evropu.

Značení                                   logo CT6

Délka v ČR (km)                      223

Destinace                               Západočeské lázně, Severozápadní Čechy

Časová náročnost (den)        5

Web (CZ)                                  www.cykloohre.cz

Koordinace MKT (subjekt)      Destinační agentura Dolní Poohří

Popis povrchu                         Převážně zpevněný, část lesní cesta

Nejbližší stanice ČD (ke startu)Cheb

Cílová skupina                        Rodiny s dětmi, senioři, aktivní turisté, pasivní turisté (úsek Cheb - Karlovy Vary)

Start (v ČR)                             Slapany

Cíl (v ČR)                                 Litoměřice

 

Popis trasy                            

Cyklostezka Ohře je vyznačená jako cyklotrasa CT 6 a částečně i jako EuroVelo 4 (úsek Cheb-Karlovy Vary) patří k našim nejkrásnějším říčním cyklotrasám a potvrdí Vám svůj slogan, „Cyklostezka Ohře udělá Ti na těle dobře!“. Cyklostezka od Slapan na hranicích s Bavorskem, kde se napojuje na Valdštejnovu trasu z Waldsassenu, nás provede celým Karlovarským krajem až do Kadaně v Ústeckém kraji. Po trase můžeme navštívit zámky v Mostově, Sokolově a středověký hrad v Lokti, v Nebanicích si můžeme pohladit koníky, u Sokolova si prohlédněte jezero Medard, které lze již celé objet po nově upravených cestách (14 km okruh), v Královském Poříčí můžeme navštívit statek Bernard s mnoha zajímavostmi pro děti. Ve Starém Sedle nahlédneme do dědičné štoly, pokocháme se skalními masivy ve Svatošských skalách a skončíme v Karlových Varech, kde nás čeká spousta dalších zajímavostí. Zatímco v Karlovarském kraji je cyklostezka Ohře vedena povětšinou po samostatné cyklostezce, v Ústeckém kraji jsou hotové především úseky kolem měst jako Kadaň, Žatec a Louny. Ohře se vlévá do Labe u Litoměřic, ještě před tím si ale určitě prohlédněte pevnostní město Terezín. Na putování po cyklostezce Ohře v Česku doporučujeme 5 dnů s využitím služeb s certifikací „Cyklisté vítáni“.

Trasa (itinerář)                                   Slapany - Cheb - Karlovy Vary - Kadaň - Žatec - Louny - Litoměřice

Zdroj informací:

 • Tomáš Picka, KÚ Karlovarského kraje
 • Petr Židlický, předseda spolku, Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

 

 

 

 

 

Představujeme aktivity Karlovarského kraje v podpoře cykldopravy a cykloturistiky
Modul: Novinky