TISKOVÁ ZPRÁVA: 08. září 2019 - Pomůže COVID-19 občanům Chomoutova?

08. 09. 2020

Zveřejňujeme tiskovou zprávu KMČ Chomoutov, městské části města Olomouce.

Když 2. 6. 2020 na tiskové konferenci výkonný viceprezident Evropské komise Frans Timmermans oznámil, že cyklistika může být financována jako součást nových peněz vynaložených na mobilitu, které uvolní EU, spolu s dalšími opatřeními[1], nikdo si toho v Chomoutově ani nevšiml.

Ale v momentě, když Vláda ČR dne 27. 7. 2020 schválila možné budoucí rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů COVID-19, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy[2], tak obyvatelé Chomoutova zbystřili.  Že by skutečně byla vybudována tolik vytoužená cyklostezka Olomouc  - Chomoutov? Vždyť je to již víc než 20 let, kdy obyvatelé Chomoutova slyšeli první sliby o vybudování cyklostezky Olomouc – Chomoutov. Takže určitá skepse tu stále je. Najednou se něco stane a cyklostezka bude až …, příp. nikdy.

„A tak jsme si řekli, že si to trochu pojistíme. Naši spanilou jízdu za naši cyklostezku jsme pojali proto trochu jinak“, řekl předseda KMČ Chomoutov Petr Vepřek. „Nepožadujeme, aby cyklostezka byla vybudována, ale rovnou děkujeme všem politikům, že BUDE vybudována. Máme připravených 5 důvodů, proč by to mělo tak být.“

Ostatní obyvatelé jdou z důvody ještě dále: "Chomoutov bez stezky pro cyklisty je časovanou bombou! Čeká se na smrťák?"  řekl advokát Štěpán Vítek. To potvrzuje i Lenka Introvič za iniciativu Bezpečný Chomoutov: Doprava na průtahu obcí vzrostla na téměř 12 tisíc vozidel denně; v souvislosti s cyklostezkou je proto potřeba dořešit bezpečnost pro cyklisty v samotném Chomoutově. Pouhé cyklopruhy je před nákladními auty již neochrání - rodiny s dětmi či senioři u nás dnes jezdí raději po chodníku“.

 Je faktem, že pandemie #covid19 s sebou přinesla změny. Běžný život, jak jsme ho znali vloni, neexistuje. Lidé např. méně využívají veřejnou dopravu[3], bojí se. Proto roste doprava. Na druhé straně covid19 může podpořit větší využívání jízdní kola, byť jen z pohledu budování imunity, díky lepší fyzické kondici. Bez cyklistických stezek a dalších opatření to ale půjde jen těžce.

Proto obyvatelé Chomoutova vyjedou 12. 9. 2020 na kole do Olomouce, aby se:

 • setkali s představiteli města, aby jim slíbili, že pokud jsou výše uvedené důvody pravdivé, tak cyklostezka bude v roce 2022 postavena;
 • setkali s dalšími obyvateli města a okolních obcí a společně vyjádřili podporu výstavbě cyklistické infrastruktury v Olomouci a okolí;
 • společně radovali a symbolicky u Chomoutova kopli krumpáčem do země. Každá velká stavba začíná alespoň poklepáním kladívkem …
 • pobavili o cyklostezkách u dobrého guláše na hřišti v Chomoutově.

 5 DŮVODŮ, PROČ CYKLOSTEZKA OLOMOUC – CHOMOUTOV BUDE?

 • FINANCE JSOU K DISPOZICI. Pokud bude město chtít, finance získat může, a to i v případě, že, jak často říká, je zadlužené a nemá peníze. My ale víme, že Vláda ČR dne 27. 7. 2020 schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronavirové krize, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy. Je plánováno, že bude využita 100% míra spolufinancování projektů. Projekty budou realizovány na území celé ČR, tj. bez ohledu na kategorii regionů. Je tu ale jedno riziko spojené s časem, neboť prostředky je nutné vyčerpat do konce roku 2023. A i kdyby nebyly, tak jsou zde ještě dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z dalších evropských fondů a také z krajského rozpočtu.
 • MAJETKOPRÁVNĚ JE TRASA VYČIŠTĚNA. Už 7. 11. 2019 byla KMČ Chomoutov ujištěna právním oddělením odboru investic, že  majetkoprávní vztahy by měly být dořešeny do konce roku 2019,  nejpozději však v dubnu 2020. Podle zatím neověřených informací by to tak již mělo být. Bylo přislíbeno, že v r. 2020 bude podána žádost o územní rozhodnutí, bude zahájeno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace s tím, že v roce 2021 bude vydáno stavební povolení. Předpokládané období realizace: 04/2022 – 10/2022.
 • POLITIKA MĚSTA TOMU PŘEJE. Víme, že politika města v oblasti dopravy a mobility je naplňována dle PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA OLOMOUCE. Všechny podstatné informace jsou dostupné zde: https://spokojena.olomouc.eu/.
 • HEJTMAN O CYKLOSTEZCE JIŽ HOVOŘÍ V TELEVIZI https://www.tvmorava.cz/soubor/Szh_lAXDIAAA.mp4
 • VŮLE. Když to jde v okolních obcí (např. na Uničovsku, Šternbersku, Prostějovsku), tak proč by něco podobného nemohlo jít i u nás.

 Názory obyvatel Chomoutova a Horky na cyklostezku:

Kontakty:

 • Štěpán Vítek,
  776 232 731, e-mail: vitek.stepan@gmail.com
 • Lenka Introvič,
  774 036 086, e-mail: lenka@losvesinos.cz

[1] https://www.youtube.com/watch?v=OT_g-xyh4xc a https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1222/jizdni-kolo-je-v-planu-obnovy-eu-po-covid-19

[2] https://zdopravy.cz/vlada-necekane-schvalila-miliardy-do-rozvoje-cyklostezek-55970/

[3] https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1269/covid-19-oslabil-verejnou-dopravu

TISKOVÁ ZPRÁVA: 08. září 2019 - Pomůže COVID-19 občanům Chomoutova?
Modul: Novinky