Parkovat je jako dýchat. Nebo ne?

12. 10. 2020

„Automobilizace vypadá jako předpoklad života. Jako předpoklad, který nemůžeme anulovat, anebo můžeme, ale za cenu vážného sebeomezení. A to není pro každého.“

Jen pár slov na úvod z komentáře Jana Lipolda, která vyšla na  Českém rozhlasu pod názvem Drive-in pandemie. Šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy dává všem naléhavou otázkou: jaká budou naše města po pandemii COVID, která nahrává "osobním bublinám"? 

Evropská města koronavirovou krizi chtějí využít i k přehodnocení v přístupu k automobilové dopravě. Hrozí totiž, že lidé ze strachu z nákazy v hromadné dopravě budou chtít více využívat soukromých vozů i k pohybu po městě.

Mimořádná doba si proto žádá otevřené hlavy a kreativní řešení. A pokud si města mají připravovat plány udržitelné městské mobility podle nového vzoru SUMP 2.0., pak buďme moudří a neopakujme staré chyby a krizi využít ke smysluplným změnám. Celý článek pak nevznikl kvůli informacím, ale k výzvě ke změnám. 

Jak na danou situaci reagovala česká města? Odráží se COVID-19 v  plánování udržitelné městské mobility v českých městech? 

Je to otázka politické odvahy, zda se podaří "vybočit" z nastaveného proudu. Inspirací po celé Evropě lze najít víc než dost. Několik z nich přikládáme:


V angličtině:

Parkovat je jako dýchat. Nebo ne?
Modul: Novinky