REACT-EU: Otevřený dopis dnes dostali tři členové vlády

21. 10. 2020

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu podpořil svým podpisem výzvu, která se týkala podpory cyklodopravy a cykloturistiky. Konkrétně šlo o financování bezpečné cyklistické infrastruktury v rámci programů REACT-EU a Národního plánu obnovy ČR. Dopis, ke kterému se připojilo pět organizací, směřoval na vedení tří ministerstev - dopravy, financí a pro místní rozvoj. 

 

Žádost se zaměřila v první řadě na rozdělení financí z fondů EU, přesněji aby v návrhu na rozdělení prostředků stále měla své místo cyklodoprava a cykloturistika, která potvrdila během koronavirové pandemie potvrdila svoji důležitost. „Překvapila nás zásadní změna vládního návrhu na využití financí z programu REACT-EU prostřednictvím IROP. V původním návrhu z července 2020 bylo financování rozvoje cyklistické infrastruktury uvedeno s alokací 2 mld. Kč. V upraveném návrhu, který schválila vláda 14. 10. 2020, se však už s cyklostezkami nepočítá, “ uvádí se v dopise. Kompletní znění celé žádosti najdete ke stažení dole pod článkem.

 

Kdo stál za výzvou

Společná výzva byla dílem Národního koordinačního centra pro cyklodopravu a cykloturistiku ČR (NKCC), zastupujícího čtyři národní organizace: Partnerství o.p.s., Klub českých turistů, Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. a Českou Mountainbikovou Asociaci, z. s. K žádosti se připojil také spolek Auto*Mat z Prahy. 

 

Cyklodoprava šla raketově vzhůru, tématem číslo jedna jsou bezpečné stezky

Jak se uvádí v dopise, investice do cyklistické infrastruktury mají jasné opodstatnění. Během pandemie korona viru se změnily preference lidí, pokud jde o jednotlivé druhy dopravy. Snížil se zájem o MHD i automobilovou dopravu, naopak významně vzrostla cyklistická doprava (ve větších městech až o 40-60%), což dokazují i údaje z automatických sčítačů. Cyklisté však patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravy, podle Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu každý rok zemře na evropských silnicích na 2.160 cyklistů, přičemž pěší a cyklisté tvoří 70% z obětí fatálních nehod. Bezpečné cyklostezky přitom dopravně či rekreačně využívá značná část obyvatel ČR.  Za rok 2019 využilo nejnavštěvovanějších 10 cyklostezek v ČR více než 1,8 milionu cyklistů a pěších a cykloturistika na Labské stezce obohatila ekonomiku jen v Ústeckém kraji o 69 milionů Kč. Evropská města v posledních měsících investovala do rozvoje cyklistické dopravy téměř miliardu EUR (samotná Praha letos investovala do cyklostezek 186 milionů Kč). Od zavedení nouzového stavu v evropských městech na jaře 2020 vzniklo dle údajů partnerské Evropské cyklistické federace po Evropě např. 2.300 km nových bezpečných cyklopruhů na úkor automobilové dopravy.

  

Foto: © CzechTourism – fotobanka, autor: Petr Slavík

REACT-EU: Otevřený dopis dnes dostali tři členové vlády
Modul: Novinky