Koncepce městské a aktivní mobility: Připomínky zasílejte do 21. prosince

15. 12. 2020

Včera dne 14. 12. 2020 proběhla pracovní porada k připravované Koncepci městské a aktivní mobility. Odbor strategie Ministerstva dopravy se také rozhodl, na rozdíl od jiných odborů, či ministerstev, že otevře tento dokument a přizve k připomínkám i širokou veřejnost. Dokonce se prodloužil i termín k zasílání připomínek  - do 21. 12. 2020.

Kvůli množství otázek se spolek Partnerství pro městskou mobilitu rozhodl, že dne 17. 12. 2020 od 8:30 uskuteční diskusní webinář, který naváže na akci 14. 12. 2020.

Předběžný program:

  • 8:30 - 9:00 shrnutí jednotlivých přednášek,
  • 9:00 - 10:30 (případně dále) diskuse.

 

Přístup je zde:

https://us02web.zoom.us/j/89826838561?pwd=U2VESk1MWUl4Y2IreHVyQmZoNHVIdz09

Meeting ID: 898 2683 8561

Passcode: 561018

K připomínkám můžete využít následující formulář:

Zároveň chceme poděkovat a pochválit odbor strategie Ministerstva dopravy, konkrétně Vítka Sedmidubského, i ředitele odboru dopravy Luďka Sosnu. Proč? Všimli jsme, že nedávno byla v meziresortním připomínkovém řízení nová Strategie BESIP, kterou ale naneštěstí vůbec neviděla odborná veřejnost. U vládní strategii Ministerstva zdravotnictví Zdraví2030 je to ještě horší. Tu jsme ani nezachytli a už ji Vláda ČR schválila. Podobně jako je tomu v jiných státech jsme chtěli do materiálu zahrnout i prevenci zdraví v podobě aktivního pohybu, v souladu s aktuální zprávou Světové zdravotnické organizace.

Připravovaná vládní Koncepce městské a aktivní mobility je ale jiná. Ministerstvo dopravy se po první vlně připomínek v rámci resortu rozhodlo otevřít dokument a přizvat k němu i širokou veřejnost. Možná mnohým připadá, že je vše hektické, na poslední chvíli, ale v celkovém kontextu je dán připomínkám neskutečný prostor. Za zmínku také stojí fakt, že odbor strategií nezadal zpracování externí firmě, ale připravil ji sám. O připomínky byly požádány pouze dvě organizace - CDV a spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

 

Koncepce městské a aktivní mobility: Připomínky zasílejte do 21. prosince
Modul: Novinky