Nový webový portál www.stezky.cz

15. 02. 2021

Nadace Partnerství spoustila před začátkem letošní cyklosezóny zbrusu nový webový portál www.stezky.cz s nabídkou TOP dálkových cyklotras ČR a certifikovaných služeb Cyklisté vítáni. 

Moderní, plně responzivní, webový portál souhrnně představuje všechny hlavní české i moravské dálkové cyklotrasy, včetně tuzemských úseků mezinárodních cyklotras EuroVelo, s odkazem na produktové stránky každé z uvedených tras. Mezi hlavní kritéria výběru produktů/dálkových cyklotras na náš nový portál patří vedle dostatečné délky a propojení více regionů také to, zda je dálková cykotrasa již „produktem", tedy má vlastní web a koordinátora.

Nový portál je dalším z nástrojů pro propagaci cykloturistiky, která za normálních podmínek při provozu gastronomických a ubytovacích služeb generuje značný ekonomický přínos.

Nový webový portál www.stezky.cz
Modul: Novinky