Cyklonovela jde do konečného hlasování

24. 02. 2021

Na příští schůzi Poslanecké sněmovny dne 3. 3. 2021 by se mohla ve finálním třetím čtení dostat novela zákona, která by měla ve svém důsledku podstatně zvýšit bezpečnost cyklistů. Hlasovat se bude konkrétně o dvou pozměňovacích návrzích, které obsahují tyto změny:

  • definice bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1,5 m (alternativní návrh 6282 obsahuje nově navíc zvláštní vzdálenost nejméně 1 m v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h); klíčové je zdůraznit, že nejde o novou povinnost, ale pouze o definici stávající povinnosti, která má především edukativní a preventivní význam,
  • vyjasnění, že cyklisté na silnici patří (výjimka z povinnosti užít cyklistická opatření z důvodu bezpečnosti a plynulosti)

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. podporuje tuto iniciativu. Bezpečný odstup je definován například v Německu, Francii, Španělsku nebo Belgii a neexistuje žádný důvod, proč by to u nás nemohlo fungovat také. Podrobnosti k novele byly již zveřejněné na naší webové strance dne 24. 1. 2021. Více informací lze dohledat i zde:

Mimo jiné minulý týden vyšel na dané téma výborný komentář profesora Pavla Pafka: https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20210219/281651077817125

 

Cyklonovela jde do konečného hlasování
Modul: Novinky