Pozvánka na valnou hromadu spolku

02. 03. 2021

Správní rada spolku schválila termín valné hromady, která se uskuteční dne 19. 3. 2021 mezi 10:00-12:00, formou online videokonference.

  

NÁVRH PROGRAMU:

10:00 – 11:00

Pracovní workshop členů spolku k navrhovanému usnesení a s tím souvisejících aktivit

 • Implementace Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030.
 • Metodické zázemí pro podporu aktivní a městské mobility, a to formou vedení webinářů, workshopů, jednání a konferencí.
 • Webový portál Akademie městské mobility (akademiemobility.cz)
 • Spolupráce s norskou výzkumnou organizací Transportøkonomisk institutt
 • Iniciativa CityChangers (citychangers.eu).
 • Výzva 10.000 kroků. Výzva bude spuštěna k 1. 4. 2021. Více na desettisickroku.cz.
 • Dopravní sítě pro cyklisty - vytvoření mapy pro návrh bezpečných cyklistických opatření.
 • Cena Víta Brandy, která ohodnotí výjimečné projekty v oblasti aktivní a městské mobility.
 • Přípravný výbor Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 v České republice.
 • Panevropský plán rozvoje cyklistiky, který by měl být podepsán zástupcem našeho Ministerstva dopravy v květnu 2021.
 • Příprava semináře v Bruselu na téma podpora cyklistické dopravy (podzim 2022)

  

11:00 – 12:00        

Valná hromada Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

 • Zahájení Valné hromady
 • Výroční zpráva 2020
 • Schválení vstupu nových členů
 • Návrh aktivit pro rok 2021
 • Stav rozpočtu, schválení pro rok 2021

 

Prosíme členy, aby svou účast potvrdili nejpozději do 17. 3. 2021 vyplněním >> REGISTRACE <<

 

Podklady k valné hromadě jsou ke stažení zde:
Návrh usnesení valné hromady
Výroční zpráva 2020

 

 

Pozvánka na valnou hromadu spolku
Modul: Novinky