THE PEP: Ministři a zástupci členských zemí UNECE se potkají ve Vídni

25. 04. 2021

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu dostal jedinečnou možnost prezentovat Českou republiku na mezinárodním summitu ve Vídni ve dnech 10. – 21. května 2021. Členové spolku se mohou prezentovat formou krátkých videospotů, která se tematicky vztahují k tématu městské mobility, ať už jde o vazbu na dopravu, zdraví nebo životní prostředí.

Akce 5. setkání ministrů v rámci Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) se bude konat v podobě virtuální akce od 17. do 18. května 2021.

Součástí akce bude řada doprovodných akcí konference, které proběhnou v termínu od 10. do 12. května. Připravena je i virtuální výstava, s tématy programu THE PEP, kterou bude možné navštívit v termínu od 10. do 21. května 2021.

Více o celé události je možné si přečíst na webu Akademie městské mobility

O programu THE PEP

Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP – Transport, Health and Environment Pan-European Programme) vznikl v roce 2002 pod hlavičkou UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Program spojuje témata dopravy, zdraví a životního prostředí, jeho hlavním cílem je mimo jiné podporovat udržitelnou mobilitu, omezovat negativní dopady dopravy jako jsou emise nebo hluková zátěž či podporovat bezmotorovou dopravu. PEP sdružuje země Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Více na https://thepep.unece.org/

Více o možnostech prezentace se dozvíte prostřednictvím e-mailu na info@dobramesta.cz.

THE PEP: Ministři a zástupci členských zemí UNECE se potkají ve Vídni

Ke stažení

THE PEP_pozvánka_fin+.pdf (498 kB)
Modul: Novinky