Chodníky pro chodce nebo pro auta?

12. 07. 2021

Poslanecká sněmovna má tento týden projednávat novelu zákona 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, kterou vrátil Senát Parlamentu ČR se změnami. V záplavě mediálních diskuzí na téma bezpečného odstupu při míjení cyklistů se úplně vytratila zdánlivá maličkost. Původní novela měnila § 27, odst. 5 tak, že dávala možnost bez dalších složitých zkoumání nechat odtáhnout vozidlo stojící na chodníku a tím jej uvolnit pro pěší. Naši senátoři však  toto ustanovení vypustili. Vyzýváme tudíž poslance, aby naplnili původní záměr a potvrdili tak znění § 27 chránící chodce, nikoliv bezohledné motoristy. Nebo je ochrana silnějšího normální?


Zdroj: Česká parkovací asociace

 

Více o návrhu

Poslanecká sněmovna schválila dne 14. 4. 2021 pozměňovací návrh poslance Jana Čižinského, který výslovně zakazuje zastavit a stát na chodníku, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci (§ 27 odst. 1 ProvPoz); o odstranění neoprávněně stojícího vozidla na chodníku rozhodne policista nebo strážník obecní policie (§ 27 odst. 5 ProvPoz). Senát tento pozměňovací návrh zamítl a vrátil k projednání zpět Poslanecké sněmovně. Hlasování proběhne 12. nebo 13. 7. 2021. 

Kompletní legislativní zpráva o projednání v Senátu je k dispozici v příloze. 

 

Foto: Partnerství pro městskou mobilitu

Chodníky pro chodce nebo pro auta?
Modul: Novinky