Partnerství THE PEP pro udržitelný cestovní ruch

13. 09. 2021

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. se účastnil prvního setkání nově založeného Partnerství THE PEP pro udržitelnou mobilitu cestovního ruchu, které se konalo ve dnech 9. a 10. září ve Vídni. Setkání se konalo v návaznosti na Vídeňskou deklaraci, která byla v květnu 2021 přijata 41 státy panevropského regionu.

S podporou sekretariátů divize UNECE pro dopravu a pro životní prostředí se sídlem v Ženevě a regionálního úřadu WHO pro Evropu se sídlem v Kodani je THE PEP jedinečnou politickou platformou, která se snaží podpořit politiky a urbanisty v jejich úsilí zohlednit zdravotní a environmentální dopady dopravy a hledat řešení prostřednictvím sdílených politických metod a strategií. Propojením ministerstev dopravy, zdraví a životního prostředí THE PEP ukazuje, jak důležitá je spolupráce právě těchto sektorů.

Na pátém setkání THE PEP na vysoké úrovni, které proběhlo v letošním roce ve Vídni, se ministři rozhodli zahájit činnost nového Partnerství THE PEP pro udržitelnou mobilitu cestovního ruchu. Cílem partnerství je v jedné evropské platformě spojit relevantní zainteresované subjekty, které jsou odpovědné za mobilitu a cestovní ruch a za ochranu klimatu; účelem tohoto spojení je intenzivní podpora a propagace udržitelného rozvoje cestovního ruchu v panevropském regionu.

Tato iniciativa rakouských ministerstev vychází ze zkušeností z již dokončených projektů (např. Transdanube, Access2Mountain, Last Mile, Transdanube.Pearls) i aktuálně probíhajícího projektu Transdanube Travel Stories. V těchto projektech to byly právě inovativní destinace, které se jasně profilovaly jako turistické destinace přátelské k životnímu prostředí.

Partnerství pomůže rozšířit evropskou spolupráci v oblasti udržitelného cestovního ruchu; cílem je:

  • zvýšit povědomí o udržitelné a multimodální mobilitě a zajistit udržitelnost rozvoje cestovního ruchu na národní i mezinárodní úrovni;
  • posílit spolupráci mezi zainteresovanými subjekty na různých úrovních správy a samosprávy a v různých oborech s cílem poskytnout udržitelné způsoby mobility jak turistům, tak místnímu obyvatelstvu;
  • navýšit institucionální kapacity příslušných organizací za účelem rozvoje, implementace a provozování služeb v oblasti udržitelné mobility;
  • přispívat k rozvoji klimaticky vstřícných, pohodlných a atraktivních služeb v oblasti mobility a dalších nabídek nejen turistům, ale i místním.

Pracovní setkání se stalo významnou příležitostí ke sdílení zkušeností o tom, jak podporovat a propagovat udržitelnou mobilitu cestovního ruchu v zemích panevropského regionu. Kromě toho bude mít každý možnost spolupracovat na tvorbě programu našeho Partnerství.

Program setkání je přiložen v příloze.

Partnerství THE PEP pro udržitelný cestovní ruch
Modul: Novinky