Česko má nové experty pro certifikaci dálkových tras

16. 09. 2021

Ve dnech 15. – 16. září se zástupci Partnerství pro městskou mobilitu účastnili školení určené pro inspektory k hodnocení a certifikaci dálkových tras.

Cílem akce bylo vyškolit odborníky na Evropské standardy certifikace (ECS = European Certification Standard) pro dálkové cyklotrasy. ECS je soubor pravidel, která vypracovala Evropská cyklistická federace (ECF) za účelem certifikace tras EuroVelo a hodnocení jejich kvality. Může být rovněž použit k posouzení kvality vnitrostátních nebo regionálních tras. Kromě toho může pomoci stanovit vnitrostátní normy tam, kde neexistují, a harmonizovat předpisy v různých evropských zemích.

 

Hodnocení vychází z pohledu uživatelů tras, tedy je zaměřený na praktické aspekty bezpečnosti, kvality povrchu, atraktivity a dostupných služeb.

Podle "Příručky rozvoje tras pro trasy EuroVelo" jsou uživatelé tras:

 1. Cyklisté na dovolené
 2. Rekreační cyklisté, kteří využívají kolo jako jednu z aktivit během dovolené
 3. Cyklisté na jednodenních výletech
 4. Dojíždějící a denní cyklisté
 5. Sportovní a fitness cyklisté.

 

Každá trasa EuroVelo a její denní etapa má splňovat potřeby základních cílových skupin. Je přitom nutné jasně rozlišovat mezi základními potřebami uživatelů (základní, zásadní kritéria), velice důležitými potřebami (důležitá kritéria) a potřebami speciálních uživatelů (doplňková kritéria). 

 

Základní kritéria:

 • pokrývají základní potřeby cykloturistů, užívajících jízdní kolo jako pravidelný dopravní prostředek a/nebo pravidelně k rekreačním účelům.
 • všechna základní kritéria musí být splněna podél celé cyklotrasy EuroVelo

 

Hlavní kritéria:

 • pokrývají základní potřeby cykloturistů s menšími zkušenostmi s každodenní jízdou na kole a s průměrnými zkušenostmi a zdatností s rekreační cyklistikou. Min. 70% celkové délky cyklotrasy musí splňovat tato důležitá kritéria

 

Doplňková kritéria:

 •    pokrývají základní potřeby nezkušených cykloturistů či cyklistů se speciálními koly a příslušenstvím (silničáři, tandemy, malé děti ve vozíku, hand bikers atd.)

 

Ostatní kritéria:

 • Celá cyklotrasa může být označena jako celek jako bezpečná, komfortní a atraktivní pokud dosáhne min 50% možných bodů na každé denní etapě a jako celek získá min 60% váženého průměru všech kritérií

 

Kritéria a kategorie pro certifikaci                            

Kritéria pro hodnocení cyklotras jsou kategorizovány pro

 • Cyklistickou infrastrukturu: Kontinuálnost trasy, použité komunikace pro trasu, povrch a šířka, stoupání, atraktivita cyklotrasy, značení, napojení na veřejnou dopravu
 • Služby: Ubytování, stravování a odpočívky, cykloservisy a obchody, ostatní služby, rezervovatelné nabídky, balíčky
 • Marketing/ Propagace: Web, tiskoviny, ostatní formy propagace a informační nástroje

 

Školení proběhlo v rámci projektu SABRINA: Bezpečnější trasy pro cyklisty v oblasti Dunajského regionu, který byl podpořen z Evropských fondů (ERDF, ENI).

 

Česko má nové experty pro certifikaci dálkových tras
Modul: Novinky