Startuje Cena Víta Brandy

27. 10. 2021

  • Máte ve vašem městě či obci zajímavou stezku pro pěší nebo cyklisty?
  • Vybudovali jste oku lahodící a využívanou úschovnu kol?
  • Kultivovali jste park či jiný veřejný prostor a proměnili ho v místo, kam je radost chodit, přijet na kole, jít si tam zaběhat nebo třeba „jenom“ posedět?
  • Zklidnili jste rušnou ulici nebo realizovali jiné dopravní opatření ve prospěch nejzranitelnějších účastníků dopravy?

Nenechávejte si to pro sebe! 

Projekt je možné přihlásit do soutěžní přehlídky s názvem Cena Víta Brandy. Zúčastnit se mohou jednotliví autoři či týmy – architekti či urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace v ČR nebo SR. S účastí v projektu je spojena publicita a zviditelnění nejlepších příkladů v médiích. Uzávěrka je 15. 1. 2022.

 

Chcete přihlásit svůj projekt? Můžete to udělat prostřednictvím formuláře ZDE

Partnerství pro městskou mobilitu z.s. organizuje soutěž od roku 2014. Partnery a odbornými garanty jsou Česká komora architektů, Česká silniční společnost - sekce SAMDI, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a další organizace.

Startuje Cena Víta Brandy
Modul: Novinky