PF 2022: Příští rok bude o vás

23. 12. 2021

V letošním roce se hodně událo. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu má silný a profesionální tým. Spustili jsme Výzvu 10 000 kroků a také Cenu Víta Brandy – soutěž, která chce ocenit dobré změny ve veřejném prostoru.
Letos jsme zveřejnili více než stovku příběhů z našich měst, za kterými stojí jejich ambasadoři - CityChangers
V řadě pracovních skupin a poradních panelů na národní i evropské úrovni jsme prosazovali témata městské a aktivní mobility. 
Kraj po kraji jsme společně s Vámi dávali dohromady požadavky na výstavbu nových komunikací pod hlavičkou CYKLOVIZE 2030


To vše by ale neznamenalo nic, kdybyste za tím nestáli vy. 
Děkujeme za Vaši podporu, za podněty, které nám posíláte i za milá slova, která někdy znamenají víc, než se může zdát. 
Věříme, že se i v příštím roce budeme setkávat na společných akcích. 

Poznamenejte si do svých diářů termín příští valné hromady spolku, která proběhne 25. března 2022 v Praze. Všechny materiály a podklady dostanete nejpozději v průběhu února. 
Z významných akcí roku 2022 bychom určitě měli zmínit evropskou průkopnickou konferenci o městské mobilitě, která proběhne 17.–18. května 2022 v Jihlavě. Další akce najdete v kalendáři.

PF 2022: Příští rok bude o vás
Modul: Novinky