Příběh plánované cyklotrasy, aneb kdo pomůže obci Skrchov?

20. 07. 2022

Jednou z aktivit spolku Partnerství pro mětskou mobilitu, z.s. je iniciativa CityChangers, jejíž součástí je také podpis Výzvy 2030. Dnes ji podepsala Věra Kolářová, starostka malé obce Skrchov. K podpisu přidala ještě jednu prosbu a  s jejím svolením ji zveřejňujeme.

"Dobrý den, jsme malá obec se 111 obyvateli, která leží u silnice I/43 a jsme ,,pomlčka" k propojení cyklotrasy mezi Skrchovem a Letovicemi - místní část Meziříčko, která je zapojena do nadnárodní cyklotrasy SVITAVA. Stále jsme hledali propojení pro občany, aby jse mohli dostat na kole bezpečně do Letovic, tato naděje dostala šanci při prováděných pozemkových úpravách, kde jsme se jako obec přidali k těmto úpravám a podařílo se nám zachovat původní cestu, která je zaoraná a mysleli jsme si, že s pozemkových úprav se ji nám podaří obnovit. Ale tak jak je známé, že na nic nejsou peníze jsme v rámci cyklotrasy SVITAVA začali pracovat na PD a stavebním povolení. Nyní jsme v situaci, kdy se nám podařilo získat z krajského úřadu JMK dotaci na tuto cyklotrasu, ale pouze ve výši 1,8 mil. na zbudování cyklotrasy, která má stát asi 3,5 mil. což je pro náš rozpočet pomalu jako 3 roční rozpočty. Zbudování cyklotrasy je navíc závislé na spolupráci města Letovic pod, které místní část Meziříčko spadá, protože cesta je 1/3 naší obce a 2/3 města Letovic. Tyto také žádali o dotaci, ale tuto nedostali a nyní se to ,,snad" řeší, že kraj něco dá. Toto propojení je důležité pro obnovení znovu získání možnosti dostat se pro nás pěšky nebo na kole do sousední obce (tak jak to bylo dříve) po silnici I/43, která nás protíná to bohužel nelze po ní projede denně až 13 tisíc aut (osobní+TN) a je úzká bez krajnic. Nevím, zda co píši je pro Vás srozumitelné, ale pro mně je to citlivá věc a proto ráda za naší obec podpořím Vaše hodnoty a změny, protože bych tyto změny také ráda přivítala, protože mohou podpořit rozvoj obcí nejenom naší. S přátelským pozdravem a budu se těšit na další spolupráci, novinky......" Věra Kolářová

Na první pohled se jedná skoro o neřešitelnou věc, ale je dobré si připomenout jeden z cílů Koncepce městské a aktivní mobility 2021 - 2030, který pro cyklistickou dopravu chce zajistit plošnou obsluhu území, tzn. postupně zajistit napojení všech obcí na cyklistickou síť. 

Pokud je cíl realistický, pak lze najíít řešení i pro obec Skrchov. Proto spolek Partnerství pro mětskou mobilitu, z.s.  zařazuje tento projekt do databáze plánovaných cyklostezek/cyklotras a pokusí se spolu s obcí hledat řešení.

Jsou ve vašem okolí podobné příběhy?

Příběh plánované cyklotrasy, aneb kdo pomůže obci Skrchov?
Modul: Novinky