Nová výzva IROP v aktivitě Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

20. 10. 2022

Dnes 20. 10. 2022 byly vyhlášeny výzvy v aktivitě Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu specifického cíle 6.1 IROP 2021-2027:

 

 

 

Seminář pro žadatele k uvedeným výzvám se uskuteční online ve středu 26. října 2022 od 9:00. Informace o semináři včetně registrace naleznete na: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/35-36-40-41vyzva-cyklodoprava-bezpecnost-26102022

Zdroj: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Martin Janda

vrchní ministerský rada

Oddělení řízení

Odbor Řídicího orgánu IROP

Nová výzva IROP v aktivitě Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
Modul: Novinky